6. jūlijā plkst 14:00 Ventspils bibiotēkā Latvijas Dabas fonds sadarbībā ar valsts aģentūru "Kultūras informācijas sistēmas" atklās ceļojošo foto izstādi "Purvu noslēpumi", ar šo svinīgo pasākumu aizsākot izstādes "ceļojumu" pa Latvijas publiskajām bibliotēkām. Tās apmeklētājiem tiks piedāvāts ne tikai fotogrāfijās ieraudzīt purvu vērtības, bet arī audioierakstā sadzirdēt purvos dzīvojošo putnu dziesmas. Izstādes atklāšanā būs iespēja noskatīties populārzinātnisku filmu "Stāsts par purvu".

Fotoizstāde tapusi, LIFE+ programmas projekta "Augstā purva biotopu atjaunošana īpaši aizsargājamās dabas teritorijās Latvijā" ietvaros, sadarbojoties Ogres fotokluba fotogrāfiem un purvu pētniekiem. To veidojuši fotokluba fotogrāfi un dabas eksperti: Valda Baroniņa, Irēna Bērza, Daiga Brakmane, Dāvis Drazdovskis, Kaspars Freimanis, Vitauts Mihailovskis, Maruta Pakalne, Māra Pakalne, Aivars Petriņš, Marita Rauba, Ingūna Roze, Andreta Strade, Aivars Slišāns, Voldemārs Spuņģis, Uvis Suško un Aldis Vīte. Lai radītu īstu purva atmosfēru, tiek atskaņotas Edmunda Račinska ierakstītās purva putnu balsis. Izstādē izvietotas 119 fotogrāfijas uz 31 abpusēji apdrukātas planšetes.

Izstādes izvietošanu Latvijas bibliotēkās atbalsta valsts aģentūra "Kultūras informācijas sistēmas", kas ir Latvijas Dabas fonda sadarbības partneris - abas organizācijas 2007.gadā noslēdza Sadarbības memorandu, kurā apņēmās sadarboties un ar publiskās komunikācijas projektiem veicināt sabiedrības aktīvāku iesaisti jaunu zināšanu apguvē un jauno tehnoloģiju izmantošanā, līdz ar to sekmējot zināšanu sabiedrības izveidi Latvijā, kā arī veicināt sabiedrībā izpratni par Latvijas dabas daudzveidības saglabāšanu kā ilgtspējīgas un par nākotni domājošas sabiedrības pamatvērtību un popularizēt dabai draudzīga dzīvesveida nepieciešamību.

V/a "Kultūras informācijas sistēmas" (KIS) ir Kultūras ministrijas valsts aģentūra, kuras darbības mērķis ir nodrošināt informācijas meklēšanas un zināšanu ieguves iespējas kultūras un atmiņas institūcijās - arhīvos, bibliotēkās un muzejos, kā arī rūpēties par kultūras mantojuma pieejamību un saglabāšanu nākamajām paaudzēm, izmantojot jaunākos informācijas tehnoloģiju risinājumus.