iz senām štātēmAspazijas mājā Dubultos Zigfrīdas Annas Meierovica prospektā 20 skatāma izstāde "Iz senām štātēm", kurā eksponēti materiāli no Talsu kolekcionāra vēsturnieka Benito Grošus privātkolekcijas. Apmeklētāju vērtējumam nodoti Latvijas cilvēku saglabātie vēstures dokumenti - sadzīves fotogrāfijas, kurās redzams to īpašnieku ārējais izskats - frizūras, vīriešu ūsu un bārdu tradicionālie fasoni, sieviešu un vīriešu tērpi, kurus nēsāja Latvijā no 19. gadsimta pēdējiem gadiem līdz pirmās brīvvalsts beigām 1940. gadā.

Fotogrāfiju klāsts ir sadalīts divos periodos - Viktorijas ēras beigu daļas mode un mode Latvijas 1. brīvvalsts periodā, uzskatot 1. pasaules kara beigas par robežu starp šiem abiem periodiem. Ņemot vērā to milzīgo Anglijas iespaidu pasaulē pirms 1. pasaules kara, tad minētā laika angļu mode būtiski iespaidoja modes attīstību citās zemēs. Tajā laikā Latvijas vidēji turīgais un bagātais slānis tikai vēl veidojās, tāpēc nebija iespējams sekot un izpildīt visas augstās modes prasības, turklāt Viktorijas laika mode faktiski izslēdza no savas aprites strādnieku, zemnieku, sīko amatnieku un inteliģences apakšējos slāņus. Tā bija mākslīgi konstruēta, līdz sīkumiem reglamentēta kārtība, kura dzelžaini iegrožoja brīva gara izpausmes. Latvijas jaunstrāvnieki, arī Aspazija tieši un netieši kritizēja un apkaroja šīs snobiskās modes ekstravagantās idejas un izpausmes.

Benito Grošus ir Talsos ļoti pazīstams cilvēks - pieredzējis pedagogs, vēsturnieks, interesanta personība. Dzimtā puse - Liepājas apriņķa, Vaiņodes pagasta, Elkuzemes ciems. 1967. gadā, pēc armijas, neklātienē beidzis Svešvalodu fakultāti kā angļu valodas skolotājs, 1971. gadā Vēstures un filozofijas fakultāti - vēstures un sabiedrības mācības skolotājs, bet 1989. gadā Kijevas universitātē iegūts starptautisko jautājumu lektora diploms.

Par skolotāju sācis strādāt 1966. gadā, tūlīt pēc armijas, un tas laiks ir neaizmirstams. Talsu vidusskolā sācis darbu 1976. gadā un uzskatīts par vienu no vislabākajiem pasniedzējiem, kādi jebkad šeit strādājuši. Nu jau vairāk kā desmit gadus skolā nestrādā, bet septembra laiks ar rudens ziediem un pirmo skolas dienu vēl joprojām ir spilgtā atmiņā.

Benito Grošus augstu vērtē tos cilvēkus, kuriem ir interese par savas pilsētas un sava apriņķa vēsturi. Pats ir kaismīgs senu dokumentu, vēstures liecību, fotogrāfiju kolekcionārs. Lai tos iegūtu nācies sadarboties ar ļoti daudziem interesantiem cilvēkiem.

Izstāde "Iz senām štātēm" Aspazijas mājā būs skatāma līdz 2012. gada 3. janvārim.