Pavisam drīz, 2012. gada 1. maijā, Jūrmalas pilsētas muzejam apritēs 50 gadi. Šajā mēnesī gan muzeja telpās, gan ārpus tām tiks rīkoti daudz un dažādi vērienīgi pasākumi un izstādes, arī fotoizstāde "Mans muzejs Jūrmalā". Jubilejas pasākumos ikvienam muzeja apmeklētājam būs iespēja tuvāk iepazīt muzeju un tā darba aizkulises.

Lai popularizētu Jūrmalas muzejus un izveidotu fotoattēlu kolekciju, Jūrmalas pilsētas muzejs kopā ar Jūrmalas vēstures un mākslas biedrību rīko foto konkursu "Mans muzejs Jūrmalā".

Konkursa nolikums: 

1.  Foto konkursa rīkotājs:

Jūrmalas pilsētas muzejs un Jūrmalas vēstures un mākslas biedrība.

2.  Konkursa mērķis:

Izveidot kvalitatīvu Jūrmalas muzeju vēstures un darbības fotoattēlu kolekciju izstāžu organizēšanai un Jūrmalas muzeju popularizēšanai.

3.  Konkursa uzdevumi:

 • izveidot fotoizstādi, veltītu Jūrmalas pilsētas muzeja 50-gadu jubilejai; 
 • iesaistīt jūrmalniekus savas pilsētas kultūras dzīves fotodokumentēšanā un popularizēšanā;
 • pievērst fotomākslinieku uzmanību muzeju darba daudzveidībai, darbinieku ikdienai un darba videi.

4.   Konkursa tēmas:

 • PORTRETS (muzeju darbinieks vai/un apmeklētājs)
 • NOTIKUMS MUZEJĀ
 • VIETA, ĒKA, TELPA (ainava, arhitektūra, dizains)

5. Dalībnieki:

Konkursā var piedalīties ikviens fotoamatieris vai profesionālis, kurš iesniedzis konkursa tēmām un Nolikumam atbilstošus darbus.

6. Darbu iesniegšanas noteikumi:

 • fotoattēli jāiesniedz aizlīmētā aploksnē vai citā slēgtā iesaiņojumā Jūrmalas pilsētas muzejā, Tirgoņu ielā 29, Jūrmalā, līdz 2012.gada 2.aprīļa plkst.17:00;
 • lai nodrošinātu objektīvu darbu vērtējumu, to autoru vārdi un uzvārdi tiks šifrēti, tādēļ uz aploksnes/iesaiņojuma jānorāda tikai sava devīze un jābūt uzrakstam Fotokonkursam "Mans muzejs Jūrmalā";
 • fotogrāfijām jāpievieno pieteikums brīvā formā, kurā jānorāda autora vārds, uzvārds, vecums, e-pasta adrese un/vai kontakttālrunis;
 • kopā ar fotogrāfijām aploksnē/iesaiņojumā jāievieto arī kompaktdisks ar tām pašām fotogrāfijām digitālā formātā;
 • katrs konkursa dalībnieks iesniedz ne vairāk par 5 fotogrāfijām;
 • par katru iesniegto fotogrāfiju jānorāda šādas ziņas – tēma, nosaukums, fotografēšanas laiks un vieta;
 • fotogrāfiju izmēri – 30x45cm vai 40x60cm;
 • fotogrāfijas digitālais formāts: JPG, minimālā izšķirtspēja 300 dpi.

7. Vērtēšana:

 • konkursa labāko darbu autori tiks noteikti ar konkursa žūrijas komisijas lēmumu;
 • Jūrmalas pilsētas muzejs izveido žūrijas komisiju, kuras sastāvā ir muzeju speciālisti, Jūrmalas vēstures un mākslas biedrības pārstāvji, pieaicinātie eksperti;
 • visi nolikumā noteiktā kārtībā iesniegtie pieteikumi un fotoattēli tiek izskatīti žūrijas komisijas sēdē;
 • žūrijas komisija vērtēs fotoattēlus pēc sekojošiem kritērijiem – atbilstība tēmai; mākslinieciskā kvalitāte; tehniskā kvalitāte;
 • labākie darbi (pēc žūrijas komisijas vērtējuma) tiek eksponēti Jūrmalas pilsētas muzeja jubilejas fotoizstādē "Mans muzejs Jūrmalā" muzeja telpās, no 2012.gada 1.maija līdz 2012.gada 3.jūnijam;
 • skatītāju balva tiks noteikta izstādes laikā, kad apmeklētājiem būs iespēja balsot par viņuprāt vislabāko fotogrāfiju.

8. Konkursa balvas: 

 • žūrijas balva 1.vietas laureātam katrā konkursa tematiskajā grupā – dāvanu karte Ls 75 vērtībā;
 • izstādes apmeklētāju balva – Jūrmalas pilsētas muzeja sadarbības partneru balva;
 • citiem labākajiem darbiem – muzeja, Jūrmalas vēstures un mākslas biedrības un sadarbības partneru speciālbalvas

9. Konkursa rezultāti:

 • konkursa rezultāti tiks apkopoti līdz 2012.gada 15.aprīlim;
 • labāko fotoattēlu autori un balvu ieguvēji tiks paziņoti un apbalvoti fotoizstādes "Mans Jūrmalas muzejs" atklāšanas pasākumā 2012.gada 1.maijā;
 • izstādes apmeklētāju balvas ieguvējs tiks paziņots un apbalvots fotoizstādes "Mans Jūrmalas muzejs" slēgšanas pasākumā 2012.gada 3.jūnijā.

10. Fotoattēlu lietošanas tiesības:

 • Jūrmalas pilsētas muzejs iegūst lietošanas un mantiskās tiesības uz fotokonkursā "Mans muzejs Jūrmalā" iesniegtajiem fotoattēliem;
 • Jūrmalas pilsētas muzejs šos fotoattēlus var izmantot atbilstoši savām vajadzībām;
 • izstāžu iekārtošanai izvēlētie darbi var tikt izkopēti un eksponēti lielākā formātā nekā tie iesniegti konkursam;

iesniegtie fotoattēli tiek nodoti glabāšanā Jūrmalas pilsētas muzeja krājumā.