Izstāde "Maestro Povils Karpavičs (1909 – 1986)"No 28. maija līdz 28. jūnijam Latvijas Fotogrāfijas muzejā apskatāma ievērojamā lietuviešu fotogrāfa Povila Karpaviča (Povilas Karpavicius) darbu izstāde. Ekspozīcija ir veidota ciešā sadarbībā ar "Aušras" muzeju Šauļos, kur tiek glabāta liela autora darbu kolekcija - gandrīz divi tūkstoši fotoattēlu un 270 negatīvu. Izstādei Latvijā "Aušras" muzeja speciālisti atlasījuši divdesmit četras fotogrāfijas, kas radītas laikā no 1939. gada līdz pat 1980. gadiem. Krāsu un formu mākslinieciskā, abstrahētā izteiksme attēlos liecina par autora eksperimentiem foto tehnoloģiju jomā un raksturo viņa izvēlētos izohēlijas un solarizācijas procesus.

Lietuviešu fotogrāfs Povils Karpavičs ir dzimis 1909. gadā. 1931.gadā pabeidzis mērnieku kursus, strādājis kā zemes ierīcības II pakāpes inženieris Kauņā un 1940. gados aktīvi darbojies Mērnieku un kultūras tehniķu arodbiedrības foto sekcijā. Pēc Otrā pasaules kara kā fotogrāfs saņēmis padomju varas pasūtījumu dokumentēt kara sekas un turpmāk darbojies tikai kā fotogrāfs - bijis kombināta "Daile" fotogrāfs Kauņā, strādājis Lietuvas teātra biedrības fotoateljē Kauņā un Valsts Vēstures muzejā Kauņā. Bijis fotogrāfijas pasniedzējs, aktīvi piedalījies izstādēs, konferencēs, semināros. Viņa fotogrāfijas ir vērojamas uz atklātnēm, bieži iekļautas preses izdevumos un tikušas publicētas pat uz konfekšu kastītēm.

Povils Karpavičs tiek uzskatīts par krāsu fotogrāfijas meistaru - tieši viņš bija viens no pirmajiem fotogrāfiem Lietuvā, kurš pētīja un radīja krāsu efektus foto attēlos. Autors teicami pārzināja izohēliju - tehniku, ko 1932. gadā atklāja un aprakstīja poļu kartogrāfs Vitolds Romers. Kad populāra kļuva krāsainā fotogrāfija, Povils Karpavičs mēģināja izohēlijas tehniku piemērot krāsainiem attēliem, līdz izcilu attēla kvalitāti panāca, strādājot izopolihromijas tehnikā. Fotogrāfijas, kas radītas, izmantojot šīs tehnikas, līdzinās grafikas darbiem, jo tajās redzamo objektu apjoms ir atveidots, saglabājot vien dažu, noteiktu toņu laukumus. Lai panāktu atšķirīgu, mākslinieciski interesantāku attēlu, Povils Karpavičs izmantoja arī citas, laboratorijas apstākļos īstenojamas tehnikas, piemēram, pseidosolarizāciju un pseidoreljefu.

Izstādes atklāšana: ceturtdien, 28. maijā plkst. 17.00 Latvijas Fotogrāfijas muzejā.

Izstādi atbalsta Lietuvas Republikas Kultūras atbalsta fonds un Lietuvas Republikas vēstniecība Latvijas Republikā.


Muzeja darba laiks: trešdien, piektdien, sestdien un svētdien: 11 - 17,
ceturtdien: 12 - 19,
pirmdien un otrdien: slēgts