Foto attēlos iemūžināta valstu pieredze projektos, kuri īstenoti ar ES pirmspievienošanās instrumentu palīdzību

No 2013. gada 4. decembra līdz 2014. gada 29. janvārim Eiropas Savienības (ES) mājas 2. stāvā, Rīgā, Aspazijas bulvārī 28 ikvienam interesentam būs iespējams aplūkot Eiropas Komisijas Paplašināšanās ģenerāldirektorāta rīkoto foto izstādi. Tajā foto formātā iemūžināta cilvēku pieredze un stāsti, kas izdzīvoti dažādu ar Eiropas Savienības pirmspievienošanās instrumentu palīdzību īstenotu projektu ietvaros. Izstāde apmeklētājiem pieejama bez maksas.

Ar Eiropas Savienības Pirmspievienošanās palīdzības instrumenta starpniecību projekti finansēti un īstenoti Albānijā, Bosnijā un Hercegovinā, Bijušajā Dienvidslāvijas Republikā Maķedonijā, Kosovā*, Melnkalnē, Serbijā un Turcijā. Izstādē iekļautas arī fotogrāfijas no dažādiem ES projektiem Horvātijā, kura 2013. gada 1. jūlijā kļuva par Eiropas Savienības jaunāko dalībvalsti.

Ieguldījums pirmspievienošanās palīdzībā ir ieguldījums pašā Eiropā, jo ES finansējums būtiski veicina reformu īstenošanu un vispārējus uzlabojumus esošajās un potenciālajās kandidātvalstīs. Tam ir arī izšķiroša loma šo valstu ceļā uz dalību Eiropas Savienībā. Izstādē tiek sniegts ieskats redzamākajos projektu rezultātos – radītas jaunas darbavietas, pastiprināta pārtikas drošības kontrole, uzlaboti dzīves apstākļi, vides aizsardzība un drošība uz robežām, modernizēts muitas regulējums un attīstīta pārrobežu sadarbība.

Fotoizstāde apskatāma no 2013. gada 4. decembra līdz 2014. gada 29. janvārim darba dienās no plkst. 10.00 līdz 18.00 ES mājas 2. stāvā, Rīgā, Aspazijas bulvārī 28.