Pārventa JN mazs 2 TalsiemTā nu vēsturiski sanācis, ka Ventspils pilsēta laika gaitā veidojusies Ventas upes abos krastos un labā krasta pilsētas daļa ieguvusi nosaukumu – Pārventa. Tā ir ostinieku un naftinieku pilsētas daļa, kas vienmēr piepildīta ar skolu jaunatnes un bērnu čalu, un kuras infrastruktūra pēdējos gados strauji attīstījusies.
Viens no tādiem infrastruktūras šedevriem ir jaunā Pārventas bibliotēka, kas tagad kļuvusi par vienu, ne tikai Pārventas, bet arī visas Ventspils iedzīvotāju tikšanās, izglītošanās un kulturālas atpūtas vietu.  Bibliotēka atbalsta un veicina jebkādu aktivitāti, kas dod pienesumu Pārventas, Ventspils tēla veidošanai, iedzīvotāju un pilsētas viesu literārās, un estētiskās gaumes izkopšanai, vēstures izzināšanai.
Arī Ventspils fotoklubs "Moments" sadarbībā ar Pārventas bibliotēkas vadību, ar tās direktori Igetu Gredzenu Pārventas svētku laikā piedalās ar savu fotodarbu izstādi, kurā kluba fotogrāfi cenšas atklāt Pārventas ieliņu, ražošanas uzņēmumu, ostas ainaviskumu, citu, mūsu fotogrāfu ievērības cienīgu vietu un cilvēku vizuālos tēlus.  Tas ir pašu pilsētas, arī Pārventas iedzīvotāju – fotogrāfu skatījums uz savu Pārventu, uz tās ļaudīm.
2016. gada maijā tika atklāta pirmā fotoizstāde. Tagad tiek veidota otrā – nākamajam 2017.gadam. Tēma ir bagātīga, fotogrāfi vienmēr saskatīs ko jaunu, agrāk nepiefiksētu, taču vienmēr tā būs un paliks – Pārventa.
Izstādē skatīšanai un vērtēšanai fotoklubs piedāvā savu pirmo, Pārventai veltīto fotodarbu izlasi ar devīzi "Pieturvieta Pārventa".
Izstāde Talsu tautas nama Radošajā sētā tiks atklāta 1.novembrī plkst.19:00.