Dabas aizsardzības pārvalde izsludina radošo darbu konkursu, lai sekmētu sabiedrības iesaistīšanos Latvijas dabas daudzveidības izzināšanā un novērtēšanā, rosinātu cilvēku vēlmi doties dabā, kā arī radītu izpratni par dabas vērtību saudzēšanas un saglabāšanas nepieciešamību, tādējādi nodrošinot tās ilgtspējīgu pastāvēšanu un saglabāšanu arī nākamajām paaudzēm.

Konkursa devīze: Ieraugi, pastāsti un dzīvo līdzi dabai!

Konkursa organizētājs: Dabas aizsardzības pārvalde (turpmāk tekstā Pārvalde) un tās struktūrvienības - Gaujas nacionāla parka administrācija, Ķemeru nacionāla parka administrācija, Slīteres nacionāla parka administrācija, Rāznas nacionāla parka administrācija, Teiču dabas rezervāta administrācija un Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta administrācija.


Konkursa atbalstītāji: Gaujas NP Fonds, UNESCO, Latvijas Dabas fonds, Vides ministrija, Latvijas Dabas muzejs, muzejs "Andrupenes lauku sēta"

Konkursa norises laiks
Konkurss notiek no 2010. gada 8. marta līdz 31. oktobrim trīs posmos:
 • ziemas un pavasara posms - 8. marts - 31. maijs;
 • vasaras posms - 1. jūnijs - 31. augusts;
 • rudens posms - 1. septembris - 31. oktobris.


Konkursa mērķi

 • Veicināt sabiedrības interesi par Latvijas dabas daudzveidību un ar to notiekošajiem procesiem, tādējādi sekmējot tās izpratni par dabas daudzveidības saglabāšanas nepieciešamību.
 • Sniegt labāko darbu autoriem iespēju publicēt savus darbus un uzrunāt līdzpilsoņus.


Konkursa apraksts
Konkursā tiek gaidīti nelieli radoši darbi, kuros attēloti autoru vērojumi un emocionālie pārdzīvojumi par Latvijas dabas daudzveidības izpausmēm, tās meklējumiem un izzināšanu. Iesniedzamie darbi sastāv no divām viena otru papildinošām daļām - apraksta un fotogrāfijām.
Daudzveidīgās un daudzskaitlīgās dzīvo organismu sugas un tām piemērotās dzīvotnes un ekosistēmas veido dabas daudzveidību uz zemes. Taču pašlaik pasaulē un arī Latvijā bioloģiskā daudzveidība strauji samazinās. Tas rada nopietnas sekas dabas pastāvēšanai un cilvēka labklājībai. Tāpēc Pārvalde aicina piedalīties konkursā, sniedzot savu redzējumu par daudzveidību dabā un tās vērtību. Dalībnieki tiek aicināti veidot radošos darbus par dabas daudzveidības izpausmēm un objektiem Latvijā, vairāk pievēršoties dzīvās un nedzīvās dabas zināmo, ikdienišķo objektu mazpazīstamo vai retāk novērojamo pušu vai izpausmju atspoguļojumam, ieraudzīt un parādīt ikdienišķo jaunā gaismā. Mainoties diennakts stundām vai gadalaikiem, kādos noteiktos laika apstākļos pazīstamais mēdz kļūt pavisam citādāks, neparastāks.
Latvijas daba ir ļoti daudzveidīga, to veido tūkstošiem augu un dzīvnieku sugu, tās izpausmes mainās līdz ar gadalaikiem. Jūsu piemājas zālienā rāpo simtiem kukaiņu, starp tiem vairāku sugu vaboles. Mežā dzied simtiem putnu - vai atpazīstat to balsis? Pļavā zied simtiem puķu - vairākas no tām varbūt ir aizsargājamas. Ielūkojieties ciešāk dabā, meklējiet un izziniet Latvijas dabas daudzveidību! Savus meklējumus, atklāsmes vai emocionālos pārdzīvojumus par dabas daudzveidības izpausmēm atspoguļojat stāstos, iemūžiniet fotogrāfijās un sūtiet mums. Tomēr esiet toleranti un saudzīgi pret sava radošā darba "varoņiem" - meklējot, pētot un fotografējot, nenodariet tiem kaitējumu!

Vecuma grupas
Konkursā var piedalīties ikviens interesents, izņemot Dabas aizsardzības pārvaldes un tās struktūrvienību darbiniekus, startējot vienā no divām vecuma grupām:

* pieaugušie (sākot ar 18 gadiem un vecāki);
* jaunieši (17 gadi un jaunāki).

Konkursa radošais darbs
Iesniedzamais radošais darbs atspoguļo dabas daudzveidību jebkurā gadalaikā un jebkurā Latvijas vietā.
Iesniedzamais radošais darbs sastāv no 2 viena otru papildinošām daļām - apraksta un fotogrāfijām.

Apraksts

 • Apraksts ir īss stāsts, eseja, vai citā prozas vai dzejas žanrā sagatavots teksts latviešu valodā.
 • Aprakstam jābūt salasāmā rokrakstā vai datorrakstā (burtu izmērs 12, maksimālais apjoms līdz 3000 vai mazāks skaits rakstu zīmju jeb 1 A4 lappuses apjomā).
 • Aprakstam jābūt ar nosaukumu.
 • Apraksta "varonis" jeb objekts vai kāds dabas norises mirklis varbūt jebkāda veida Latvijas dabas daudzveidības izpausme, liela vai maza, ikdienišķa vai retāk sastopama lieta, kas novērojama kādā no Latvijas novadiem un kas autoram šķiet ar kaut ko pārsteidzoša, ievērības cienīga, krāšņa, vērtīga un kuru autors vēlētos ieteikt iespēju robežās apskatīt un izjust arī citiem.
 • Apraksta "varonim" jābūt Latvijas dabā reāli eksistējošam, sastopamam.

Fotogrāfijas

 • Aprakstam jāpievieno 1 līdz 3 fotogrāfijas, kas atspoguļo aprakstā attēloto.
 • Fotogrāfijas fails nevar būt lielāks par 1 MB.
 • Starpposmos par labākajiem atzīto darbu oriģinālie fotogrāfiju faili būs jāiesūta Dabas aizsardzības pārvaldē, lai piedalītos noslēguma konkursā un būtu iespējams izgatavot iespējami labākās kvalitātes reprodukcijas. Uzvarētāji saņems atsevišķu uzaicinājumu.
 • Fotogrāfiju digitāli apstrādājot, pieļaujama tikai minimāla tīrīšana (cleaning) un minimāla līmeņu (levels), līkņu (curves), krāsu (colour), piesātinājuma (saturation) un kontrasta (contrast) korekcijas. Pieļaujama kadrēšana (crop). Fotogrāfiju nevar veidot, sapludinot, dubulteksponējot vai kā citādi apvienojot vairākus fotoattēlus. Fotogrāfijā nav pieļaujama autora vārda ierakstīšana.
 • Iesūtāmā fotogrāfija var būt gan digitāla fotogrāfija, gan augstas kvalitātes skenēta fotogrāfija, diapozitīvs.
 • Pieļaujams iesniegt fotogrāfijas, kuras nav iegūtas tieši konkursa norises laikā. Taču tajā attēlotajam reāli jāpastāv un jābūt iespējai to novērot.
 • Fotogrāfijas var būt ar atsevišķiem nosaukumiem.

Radošo darbu iesniegšanas kārtība

 • ar ziemas un pavasara tematiku saistītie darbi iesniedzami laika posmā no 7. marta līdz 31. maijam;
 • ar vasaras tematiku saistītie darbi iesniedzami laika posmā no 1. jūnija līdz 31. augustam;
 • ar rudens tematiku saistītie darbi iesniedzami laika posmā no 1. septembra līdz 31. oktobrim.

Viens autors var iesniegt ne vairāk kā 2 radošos darbus katrā konkursa posmā.
Katrā posmā darbi iesniedzami līdz posma beigu datumam.
Darbi iesniedzami elektroniski, tos nosūtot uz e-pasta adresi konkurss (at) daba.gov.lv ar norādi "DABA2010". Šī adrese pieejama tikai konkursa laikā!
Iesūtot radošo darbu, jāaizpilda un jāpievieno dalībnieka anketa.

Papildus informācija mājas lapā http://www.daba.gov.lv/public/lat/aktualitates/radoso_darbu_konkurss/