Saturs

NOLIKUMS

1. Fotokonkursa nosaukums un dalībnieki

1.1. "Mūsu darbs – Jūsu drošībai"

1.2. Fotokonkursā var piedalītiesjebkurš profesionāls fotogrāfs, mediju fotogrāfs vai fotogrāfijas students.

2. Fotokonkursa organizētāji un kontaktinformācija

2.1. Konkursu rīko Valsts policijas Sabiedrisko attiecību nodaļa.

2.2. Kontaktinformācija: Pauls Puzaks, Valsts policijas Sabiedrisko attiecību nodaļas vecākais speciālists. Tālrunis:67275095; 29405519. E-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt..

3. Fotokonkursamērķisun temats

3.1. Fotokonkurss "Mūsu darbs – Jūsu drošībai'' tiek rīkots ar mērķi atainot Valsts policijas ikdienas darbu cilvēku labā, veicinot Valsts policijas tēla atpazīstamību sabiedrībā.

3.2. Fotokonkursa centrālais elements ir Valsts policijas darbs (policijas darbinieki, policijas saikne ar sabiedrībuu.c.). Fotokonkursa dalībnieki tiek aicināti iesniegt oriģinālas un radošas fotogrāfijas, kurās attēlots policijas darbs.

3.3. Fotokonkursā iesniegtās bildes vērtēs žūrijas komisija, kuras sastāvā ir: Alnis Stakle (fotogrāfs); Arno Marnics (fotogrāfs); Uldis Briedis (fotogrāfs); Ilona Kronberga (Sabiedriskās politikas centra "Providus" juriste, pētniece); Ints Ķuzis (Valsts policijas priekšnieks).

3.4. Konkursa žūrijas vērtējumā 15 labākās konkursa dalībnieku iesniegtās fotogrāfijas tiks izmantotas Valsts policijas 95. gadadienai veltītās ceļojošās izstādes tapšanā, kas būs apskatāma publiski pieejamās vietās vairākās Latvijas pilsētās.

4. Fotokonkursa norises laiks un dalība fotokonkursā

4.1. Konkurss norit no 2013. gada 12. septembra līdz 8. novembrim.

4.2. Konkursā var piedalīties:

4.2.1. Dalībnieki, kuru rīcībā jau ir konkursa nolikumam atbilstoši, policijas darbu atainojoši fotoattēli, un kuru autors ir pats konkursa dalībnieks.

4.2.2. Dalībnieki, kuri, iepriekš piesakoties, var fotografēt kādu no Valsts policijas struktūrvienībām reālajā darba vidē, dodoties ikdienas darbā kopā ar struktūrvienības darbiniekiem. Struktūrvienību, kuras darbu dalībnieks varēs iemūžināt, nosaka konkursa rīkotājs, taču iespēju robežās ņemot vērā dalībnieka interesi par konkrētu policijas darba virzienu (struktūrvienību) un cenšoties dalībniekam nodrošināt iespēju to iemūžināt.

4.3. Konkursa dalībniekam, kurš vēlas doties līdzi policijas darbiniekiem, lai fotografētu kādu no policijas struktūrvienībām reālā darba vidē, ir jāiesniedz pieteikums konkursam elektroniskā formā, e-pasta vēstulē norādot vārdu, uzvārdu, darba vai mācību vietu un kontakttālruni. Pieteikums jāsūta uz e-pastu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt..

4.4. Viens dalībnieks pieteikties policijas struktūrvienības darba iemūžināšanai var vienu reizi. Pieteikties iespējams līdz 2013. gada 4. novembrim.

4.5. Pēc pieteikuma e-pasta saņemšanas konkursa rīkotājs sazinās ar dalībnieku, lai savstarpēji vienotos par datumu, laiku un vietu, kurā būs iespējams doties līdzi policijas darbiniekiem, kā arī vienojas par struktūrvienību, kuras darbu dalībnieks varēs iemūžināt. Konkursa laikā tapušie fotoattēli jāsūta uz e-pastu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt..

4.6. Ja dalībnieka rīcībā jau ir konkursa nolikumam atbilstoši fotoattēli, dalībnieks tos var sūtīt konkursa rīkotājiem, norādot vārdu, uzvārdu, darba vai mācību vietu un kontakttālruni. Dalībnieka informācija kopā ar fotoattēliem jāsūta uz e-pastu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt..

4.7. Konkursa dalībnieks iepazīstas ar Konfidencialitātes un autortiesību atrunu (nolikuma pielikums) un pirms dalības konkursā izdrukā to uz A4 formāta lapas, ar savu parakstu apliecinot šī nolikuma, konfidencialitātes nosacījumu un vienošanās par autortiesībām ievērošanu.

4.8. Pirms piedalīšanās fotokonkursā dalībnieks parakstīto Konfidencialitātes un autortiesību atrunu (nolikuma pielikums) nogādā Valsts policijā, Rīgā, Čiekurkalna 1. līnijā 1, k- 4 un nodod to konkursa kontaktpersonai, Paulam Puzakam, vai arī ieskenētā veidā atsūta uz e-pastu: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt..

4.9. Fotokonkursa balsojumarezultāti tiks paziņoti 13. novembrī, publicējot tos Valsts policijas interneta vietnē www.vp.gov.lv, kā arī nosūtot informatīvu e-pastu konkursa dalībniekiem.

4.10. Konkursa dalībnieki un mediju pārstāvji tiks informēti par fotokonkursa balsojuma rezultātiem un Valsts policijas 95. gadadienai veltītās fotoizstādes norisi.

5. Fotokonkursa laikā tapušo fotoattēlu (autordarbu) izmantošana

5.1. Dalībnieks piekrīt, ka viņa vārdu un uzvārdu kopā arfotogrāfiju (autordarbu) konkursa rīkotājs bez papildu atlīdzības var izmantot valsts policijas tēla popularizēšanai.

5.2. Līdz ar pieteikšanos un dalību fotokonkursā, dalībnieks apstiprina, ka piekrīt fotokonkursa nolikumam, konfidencialitātes prasību ievērošanai un viņa autordarba tālākai izmantošanai Valsts policijas tēla popularizēšanai bez papildu atlīdzības, to apliecinot ar savu parakstu Konfidencialitātes un autortiesību atrunā, kas atrodas šī nolikuma pielikumā.

5.3. Fotokonkursā tapušās fotogrāfijas dalībnieks var brīvi izmantot savām vajadzībām no to tapšanas brīža, neprasot atsevišķu rīkotāju atļauju, izņemot Konfidencialitātes un autortiesību atrunā noteiktās prasības šī nolikuma pielikumā.

5.4. Konkursa rīkotājs, nosūtot informatīvu e-pastu konkursa dalībniekiem vai telefoniski sazinoties ar viņiem, informē dalībniekus par viņu konkursa ietvaros radīto darbu izmantošanu Valsts policijas 95. gadadienai veltītajā fotoizstādē.

6. Fotoattēlu iesūtīšanas termiņš un tehniskās prasības

6.1. Fotogrāfijas konkursa dalībnieks iesūta uz e-pastu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. līdz 2013. gada 8.novembrim. E-pastā dalībnieks norāda savu vārdu, uzvārdu un darba vai mācību vietu.

6.2. Katrs dalībnieks konkursam var iesūtīt minimums vienu fotogrāfiju, bet ne vairāk par trim fotogrāfijām.

6.3. Fotogrāfijām jābūt 2000x3000 pikseļu izmērā ar pievienotu oriģinālfailu.

6.4. Uz iesūtītajām fotogrāfijām nedrīkst būt redzamas ūdenszīmes. Konkursa rīkotāji nodrošina autora identificēšanu.

6.5. Fotogrāfijām jābūt fotoreālistiskām. Tajās redzamais attēls nedrīkst būt pārveidots vai uzlabots fotomanipulāciju ceļā.

6.6. Ja fotogrāfiju augšupielādes laikā rodas tehniskas problēmas, par to iespējams informēt, sazinoties ar konkursa kontaktpersonu.

6.7. Konkursa dalībniekam jāsaglabā attēlu kopijas oriģinālformātā.

7. Fotogrāfiju diskvalifikācija

7.1. Fotokonkursa rīkotājiem ir tiesības diskvalificēt un dzēst jebkuru fotogrāfiju no konkursam iesūtītājām fotogrāfijām, kas neatbilst nolikuma un Konfidencialitātes un autortiesību atrunas prasībām.

7.2. Dalībnieks garantē, ka augšupielādētās fotogrāfijas atbilst šādiem nosacījumiem:

7.2.1. Dalībnieks, kurš iesūta fotogrāfiju, ir fotogrāfijas vienīgais īpašnieks un autors;

7.2.2. Fotogrāfijā nav attēloti nekāda veida aizliegti, draudoši, naidu kurinoši, nepatiesi, maldinoši, aizvainojoši, apmelojoši, neslavu ceļoši, vulgāri, musinoši, diskriminējoši vai zaimojoši motīvi;

7.2.3. Fotogrāfija nesatur nekāda veida motīvus, kas attēlo vai varētu rosināt darbības, kuras uzskatāmas par noziedzīgiem nodarījumiem, vai par kuru izdarīšanu iestājas civiltiesiskā atbildība, vai ar kurām citā veidā tiek pārkāptas tiesību normas;

7.3. Dalībai konkursā nav atļauts izmantot fotogrāfijas, kuru izmantošanas tiesības dalībnieks ir nopircis vai uzkurām viņš ieguvis tiesības tās izmantot no attēlu datubāzēm.

8. Citi nosacījumi

8.1. Fotokonkursa rīkotājiem ir tiesības mainīt šī nolikuma saturu, informāciju par izmaiņām publicējot tīmekļa vietnē www.vp.gov.lv un e-pastā vai telefoniski informējot par to konkursa dalībniekus. Izmaiņas stājas spēkā no publicēšanas un paziņošanas brīža.

8.2. Neskaidrību vai jautājumu gadījumā konkursa dalībnieki var uzdot interesējošos jautājumus konkursa kontaktpersonai, nosūtot informatīvu e-pastu vai sazinoties telefoniski.


Sekot jaunumiem