LFM Kārlis Lakše Brivības piemineklisKārļa Lakšes fotoattēlu kolekcija ietver vairāk kā 3000 vienības un tā vērtējama kā unikāls materiāls, kas atklāj šķietami aizmirsta, latviešu fotogrāfijas vēstures rakstu materiālos tikpat kā neminēta autora spilgtu sniegumu. Kolekcija, kuru ar Andreja Granta gādību muzejam nodeva Kārļa Lakšes sievas māsa 1990.gadā, bija glabāta bēniņos kastē zem skaidām. Kārlis Lakše dzīvojis un fotografējis Koknesē, mācījies Latvijas Mākslas akadēmijā Rīgā, taču mācības nav beidzis. Sācis fotografēt ap 1915. - 1917.gadiem. Viņa fotogrāfijās vērojama ģimenes ikdiena, ainas, kas šķitušas svarīgas pašam fotogrāfam. Tie nav pasūtījumu darbi, bet autora mākslinieciskas piezīmes, kas realizētas fotogrāfijas formā.

Lekciju lasīs un ieskatu fotoattēlu kolekcijā sniegs muzeja speciāliste, krājuma glabātāja Inga Litvina. Lekcijas sākums - plkst. 18.00, ieejas maksa - 1 LVL.
Pasākums norisinās akcijas "Mācību nedēļa pieaugušajiem" ietvaros.
Ceturtdiena, 2. septembris - plkst. 18.00 - 19.00, Latvijas Fotogrāfijas muzejs.
LFM Kārlis Lakše Gulošā