Biedrība "Viena diena.lv" un Jāņa Rozes apgāds saskaņā ar Draudzīgā aicinājuma dienas tradīciju dāvina grāmatu-fotoalbumu "Viena diena Latvijā" visām (gandrīz 2 000) Latvijas bibliotēkām, tai skaitā publiskajām, speciālajām, augstāko izglītības iestāžu, vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu bibliotēkām.

1935. gada 28. janvārī Latvijas Republikas Ministru prezidents Kārlis Ulmanis iedibināja Draudzīgā aicinājuma dienas tradīciju, kurā lauku bibliotēkām, skolām, biedrībām, pagastu namiem tika dāvinātas grāmatas, gleznas un mākslas darbi, kā arī sniegts cita veida atbalsts. Toreiz Latvijas Republikas Ministru prezidents Kārlis Ulmanis savā aicinājumā teica: "... Grāmata, cilvēka vissirsnīgākais un uzticamākais palīgs, atgūst veco cieņu, atgūst savu vietu;... nāk prasījumi pēc mūsu mākslinieku darbiem, gleznām u.c., bet visvairāk prasa pēc grāmatām, jaunākajām, vērtīgākām. Mūsu lauku bibliotēkas skolās, biedrībās, pagastu namos ilgāku laiku nav papildinātas. Bibliotēku pārzinātāji bez grāmatu lasītāju, bez kaimiņu, bez plašākas sabiedrības palīdzības nevar grāmatas atjaunot, bibliotēkas papildināt. Iesim viņiem talkā!... Sniegsim viņiem daļu no tā gaišuma, kas mums tomēr vieglāk sasniedzams. ..."

Draudzīgā aicinājuma tradīcija Latvijā ir atjaunota kopš 1994. gada. Tomēr patreizējā brīdī un ekonomiskajā situācijā līdzīgi kā tālajā 1935. gadā, grāmatas atkal var kļūt neaizsniedzamas daudzām Latvijas ģimenēm un iedzīvotājiem.

2008. gada maijā biedrība "Viena diena.lv" un Jāņa Rozes apgāds izdeva grāmatu-fotoalbumu "Viena diena Latvijā". Grāmatas-fotoalbuma 520 lapaspusēs ir apkopotas gan profesionālo fotogrāfu, gan fotoamatieru radītās fotogrāfijas no 1987. gada 28. augustā notikušās akcijas "Viena diena Latvijā" un no 2007. gada 31. augustā notikušās akcijas "Viena diena Latvijā. Pēc 20 gadiem". Tās atspoguļo laikmetu, tā brīža valsts iekārtu, vidi un cilvēku dzīvesstāstus. Fotogrāfijās ir fiksēta Latvija ar 20 gadu intervālu, ar atšķirīgu laika izjūtu, pasaules uztveri, dzīves ritmu.

1987. gada 28. augustā fotogrāfi Jānis Krūmiņš, Ints Kalniņš un Gunārs Janaitis organizēja unikālu fotoakciju "Viena diena Latvijā". Tajā piedalījās 71 fotogrāfs no Latvijas PSR, Padomju Savienības, kā arī pirmo reizi Latvijas PSR vēsturē no kapitālistiskajām valstīm Somijas un Vācijas Federatīvās Republikas. Fotogrāfi 24 stundas portretēja toreizējo Padomju Latviju. Tika fotografēts rūpnīcās, partijas komitejās, kolhozos, bibliotēkās, kafejnīcās, kapsētās, slimnīcās, pirtīs, mājās un ielās.

2007. gada 31. augustā biedrība "Viena diena.lv" (Jānis Krūmiņš, Gunārs Janaitis, Viesturs Koziols un Ilmārs Znotiņš) noorganizēja līdzīgu fotoakciju "Viena diena Latvijā. Pēc 20 gadiem". Tajā piedalījās 55 profesionāli fotogrāfi, 32 – no Latvijas un 23 – no ārvalstīm. Aicinājumam 2007. gada 31. augustā iemūžināt Latviju atsaucās trīs leģendārās fotoaģentūras Magnum fotogrāfi: Ians Berijs (Lielbritānija), Brino Barbē (Francija) un Ričards Kalvars (ASV), kā arī Pulicera balvas ieguvējs Žolts Sigetvāri (Ungārija); konkursa World Press Photo uzvarētāji Espens Rasmusens (Norvēģija), Haralds Šmits (Stern/Vācija), Rikardo Venturi (Contrasto/Itālija) un Jans Šibīks (Čehija); kā arī fotoaģentūru Agence France-Presse, Associated Press un Reuters meistari. Latviju pārstāvēja tādi izcili fotogrāfi kā Aivars Liepiņš, Valts Kleins, Uldis Briedis, Jānis Deinats, kā arī fotogrāfu jaunā paaudze Kristaps Kalns, Mārtiņš Plūme, Jānis Mednis u.c. Profesionāļu komandu papildināja 120 īpaši uzaicināti vies fotogrāfi.

Fotoakcijas "Viena diena Latvijā" un "Viena diena Latvijā. Pēc 20 gadiem" ir unikāls notikums Latvijas fotomākslas vēsturē. Akciju rezultātā tika radīti un saglabāti vērtīgi vēsturiski fotodokumenti. Īpašu nozīmību tiem piešķir Latvijas valstiskās neatkarības atjaunošanas fakts. Fotogrāfiju atlasi veica un grāmatas-fotoalbuma "Viena diena Latvijā" mākslinieciskā veidola autors ir viens no atzītākajiem māksliniekiem Latvijā Juris Petraškevičs.

Biedrība "Viena diena.lv" un Jāņa Rozes apgāds pateicas LR Kultūras ministrijai, Rietumu bankai, Rīgas brīvostai, Air Baltic Corporation, Map Latvia un Jelgavas Tipogrāfijai par atbalstu un sadarbību grāmatas-fotoalbuma "Viena diena Latvijā" izdošanā, kā arī Latvijas dzelzceļam, Latvenergo un visiem pārējiem atbalstītājiem, kas palīdz īstenot grāmatas-fotoalbuma "Viena diena Latvijā" dāvināšanu visām bibliotēkām Latvijā.

28. janvāra pēcpusdienā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā notika fotoalbuma "Viena diena Latvijā. 1987–2007" dāvinājums Latvijas bibliotēkām, kuru simboliski saņēma Latvijas Nacionālās bibliotēkas direktors Andris Vilks.

Dāvinājums (grāmatas-fotoalbumi) tuvāko 3-4 nedēļu laikā tiks nogādāti visās rajonu centrālajās bibliotēkās.

Parasti grāmatu sadali bibliotēkām organizē Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bibliotēku attīstības institūta Bibliotēku konsultatīvais centrs, tomēr šoreiz, ņemot vērā dāvināto grāmatu-fotoalbumu skaitu (ap 1 800), un svaru (katra grāmata-fotoalbums sver 4,8 kg), biedrība "Viena diena.lv" nolēma, ka dāvinājums tiks nogādāts līdz katra rajona centrālajai bibliotēkai, kura tālāk dāvinājumu sadalīs rajona publiskajām un skolu biliotēkām. Ar katru rajona centrālo bibliotēku biedrība sazināsies atsevišķi, lai norunātu precīzu laiku, kad grāmatas-fotoalbumi "Viena diena Latvijā" tiks aizvesti uz katru konkrēto vietu.

Lūdzam katra rajona centrālās bibliotēkas pēc kopējā dāvinājuma jūsu rajonam saņemšanas noorganizēt, ka dāvinātās grāmatas-fotoalbumi "Viena diena Latvijā" nonāk visās un katrā publiskajā un skolas bibliotēkā jūsu rajonā.