Vilhelma Mihailovska grāmataIzdota fotomākslinieka Vilhelma Mihailovska grāmata – albums "ЖИЗНЬ МОЯ ФОТОГРАФИЯ" ("Dzīve mana fotogrāfija").

Izdevumu ilustrē vairāk nekā 370 krāsaini un melnbalti fotomākslas darbi no autora kolekcijām, kas veidotas laikā no 1969. līdz 2012.gadam. Šie darbi kļuvuši par Latvijas fotomākslas skolas klasiku. Grāmatas 832 lappusēs apkopoti autora raksti, esejas, intervijas, pētījumi par fotogrāfijas mākslas poētiskās dabas būtību un estētiku.

Izdevumā ietverti raksti par Vilhelma Mihailovska radošās programmas īpatnību, tās humānisma caurstrāvoto ievirzi.

To autori ir tādi izcili viņa laikabiedri kā Ojārs Vācietis, Jānis Peters, Hercs Franks, Ansis Epners un citi. Grāmatu grezno izcilu personību veltījumi autoram – Jāņa Stradiņa, Imanta Ziedoņa, Jāņa Streiča, Dmitrija Baltermanca, Annijas Leibovicas, Jana Saudeka un daudzu citu autogrāfu faksimili.

Īpašu fotogrāfijas cienītāju interesi var raisīt grāmatā ietvertās apjomīgās publikācijas, kuru autori ir fotogrāfijas jomā slaveni ārzemju speciālisti: mākslas zinātņu doktori Anrī Vartanovs, Valentīns Mihalkovičs, Ļevs Rošaļs; fotožurnālu redaktori: Daniela Mrazkova, Seppo Savess. Nozīmīga grāmatas daļa ietver enciklopēdiska rakstura informāciju par izstādēm, grāmatām, cilvēkiem, notikumiem, laiku, dzīvi. Vārdu alfabētiskais rādītājs satur vairāk nekā 600 vienības.

Grāmata – albums "ЖИЗНЬ МОЯ ФОТОГРАФИЯ" izdota, pateicoties nekustamā īpašuma uzņēmumam "Latio" un tā vadītājam Edgaram Šīnam, poligrāfijas uzņēmumam "Poligrāfijas grupa Mūkusala" un tā vadītājam Visvaldim Trokšam, vairumtirdzniecības uzņēmumam "Polap" un tā vadītājam Jurim Lapam. Izdevums iespiests uzņēmuma "Preses nams Baltic" tipogrāfijā.

Jau desmit gadus "Latio" īsteno Latvijas fotomākslas vērtību apzināšanas un saglabāšanas projektu, kura ietvaros tiek atbalstīti fotomākslinieki. Viens no projekta stūrakmeņiem ir ikgadējā melnbaltās fotogrāfijas kalendāra izdošana. 2013.gads paiet Vilhelma Mihailovska zīmē – gadumijā "Latio" laida klajā kalendāru "Vilhelms Mihailovskis. Fotogrāfiju kolekcija Humanus", un, turpinot sadarbību ar izcilo fotomākslinieku, atbalstīja šīs saturiski bagātās un daudzveidīgās, ne vien māksliniekam, bet arī veselam Latvijas fotomākslas vēstures posmam veltītās grāmatas izdošanu.

Vilhelms Mihailovskis fotomākslai pievērsies 1969.gadā, sarīkojis 54 personālizstādes Latvijā un ārzemēs, piedalījies vairāk nekā 300 vietējās un starptautiskās fotomākslas izstādēs, saņēmis vairāk nekā 100 starptautiskus fotomākslas apbalvojumus, to skaitā gan "World Press Photo" balvu "Golden Eye", gan Amerikas Fotogrāfijas biedrības PSA (Photographic Society of America) zelta medaļu. V.Mihailovskis ir deviņu publicētu fotoalbumu autors un ir radījis vērienīgus fotomākslas darbu ciklus. V.Mihailovska darbi atrodas vairāku Eiropas valstu muzeju kolekcijās.

Par ieguldījumu Latvijas kultūras attīstībā un Latvijas vārda popularizēšanu ārvalstīs Vilhelms Mihailovskis ir apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeni.


Ieskats grāmatā http://latio.lv/Wilhelm_Mikhailovsky_book_2013/#/0