grāmata Latvijas ainavaGrāmata Latvijas ainava ir unikāls starpdisciplinārs pētījums, ko veidojuši pieci starptautiski pazīstami fotomākslinieki (Arnis Balčus, Reinis Hofmanis, Alnis Stakle, Iveta Vaivode un Ilze Vanaga) un pieci zinātnieki (Sergejs Kruks, Klāvs Sedlenieks, Kārlis Vērpe, Laine Kristberga un Ivars Austers). Kopš 2013.gada, sadarbojoties pāros (zinātnieks/fotogrāfs), ir tapušas piecas fotogrāfiju sērijas un pieci raksti, kas saturiski ir savstarpēji saistīti, izvēršot vēstījumu par kopīgu tēmu fotogrāfiskā naratīvā un tekstā. Grāmatas tēma ir ainava, kas ir virsma vērojošam skatienam, skatuve īpatnam vai ikdienišķam notikumam, kā arī, protams, katalizators indivīda tapšanai par to, kas viņš kļūst, tikai kādas konkrētas ainavas ieskauts.

Tradicionāli Latvijas ainava tiek atainota sociālpolitiski neitrālos gleznainos motīvos balstītās fotogrāfijās, bet izdevumā skatāmie pieci fotostāsti piedāvā kritisku un daudzslāņainu skatījumu uz vidi, kurā dzīvojam.

Grāmata sākas ar Arņa Balčus fotostāstu Viņpus Zilupei, kas ir tapusi Latvijas–Krievijas pierobežas novadā Zilupē. Izmantojot dokumentālā manierē tapušas fotogrāfijas, arhīva materiālus un nezināmu autoru fotogrāfijas, Balčus konstruē pasakas naratīvam līdzīgu fotostāstu par vietu, kas ikdienas retorikā bieži tiek raksturota kā ekonomiski nestabila un Latvijai politiski nelojāla. Reinis Hofmanis fotostāsta Uguns ietvaros fotografējis ainavas, kurās īpaša vieta ir atvēlēta ugunsgrēkam kā notikumam, kas piesaista vērotāju pūļus. Aļņa Stakles fotostāsts R teorija ir dienasgrāmatisks, daļēji dokumentāls, daļēji fiktīvs stāsts par Latvijas galvaspilsētu Rīgu. Savukārt Ivetas Vaivodes fotostāsts Klēpis radīts, autorei atgriežoties savas dzimtas izcelsmes vietā Pilcenē, Latgalē. Vairāku gadu garumā māksliniece, iepazīstoties ar vietējiem iedzīvotājiem un kļūstot par daļu no šīs komūnas, fotogrāfiski meklēja māju sajūtu, rodot to savas dzimtas sievietēs un lauku dzīves rāmajā ritējumā. Grāmata nobeigumā var skatīt Ilzes Vanagas gleznaino fotostāstu Mājas. Vanagas šķietami vienkāršie, poētiskos kodos balstītie darbi nav viegli atkodējami, jo ir vienlīdz gan biogrāfiski, gan arī dziļi skar latviskās mentalitātes tapšanai vēsturiski un mitoloģiski nozīmīgo kultūrainavas daļu – jūrmalu.

Grāmatu ir izdevusi biedrība Mūsdienu kultūras centrs KultKom, tās māksliniecisko noformējumu veidojis mākslinieks Krišs Salmanis. Izdevumu iespējams iegādāties Jāņa Rozes, Valters un Rapa, Globuss grāmatnīcās, kā arī Latvijas Fotogrāfijas muzejā, Istabā, NicePlace Mansards u.c.

Grāmatu iespējams arī aplūkot interneta vietnē Vimeo https://vimeo.com/119685106

Grāmatas izdošanu atbalsta Valsts Kultūrkapitāla fonds un Antalis.

lv ainava

lv ainava