Kultūras ministrija (KM) informē, ka no 2016. gada Latvijas kultūras vērtību un notikumu popularizēšanu ārpus Latvijas robežām, ko līdz šim veica kultūras portāls kultura.lv, plānots koncentrēt divos portālos Latvia.eu un Latvia.travel.
2015.gadā KM ir vienojusies ar Tūrisma attīstības valsts aģentūru un Latvijas Institūtu par nepieciešamajiem darbiem kultūras informācijas pieejamības veicināšanai un paplašināšanai, jau sākot no 2016. gada. Ņemot vērā mērķauditorijas vajadzības, kopīgi tika lemts par portālā kultura.lv ietvertās informācijas nodošanu portāliem Latvia.eu un Latvia.travel, kur tā tiks izvērsta atbilstoši lietotāju interesēm.
Informācijas koncentrēšana divos starptautiski atpazīstamos portālos mazinās kultūras informācijas sadrumstalotību. Turklāt vienlaikus ar tās paplašināšanu nodrošinot lielāku šo interneta resursu lietotāju skaitu, tas ir viens no efektīvākajiem veidiem, kā par Latviju pastāstīt tūristiem, ārvalstu draugiem, uzņēmējiem, darījumu partneriem un citiem interesentiem.
Latvia.eu un Latvia.travel ir Latvijas lielākie un pasaulē pazīstamākie portāli, kuri dažādās valodās nodrošina daudzveidīgas, tostarp kultūras, informācijas pieejamību ārvalstniekiem. Kultūras informācija šajos portālos veicina Latvijas atpazīstamību pasaulē, kas ir nozīmīgs aspekts politisko, ekonomisko, kultūras un tūrisma kontaktu stiprināšanā.
Veiksmīgi sadarbojoties iesaistītajām institūcijām, tiek īstenots arī viens no KM izstrādāto "Kultūrpolitikas pamatnostādņu 2014.–2020.gadam "Radošā Latvija"" uzdevumiem veicināt valsts atpazīstamību pasaulē un veidot pozitīvu Latvijas tēlu ar kultūras diplomātijas līdzekļiem.