Annas Lindas EuroMed fonda organizētā Baltijas - Vidusjūras pavasara festivāla* ietvaros no 20. līdz 30. maijam jaunajā Rīgas fotomākslas galerijā "Zazī" būs iespējams aplūkot Aijas Kroderes, Kristīnes Sergejevas un Sintijas Zīvartes fotoizstādi "Tur....", kas atspoguļo trīs atšķirīgus redzējumus par Turciju un tajā izbaudīto.

Izstādes centrālais jēdziens ir "tur". Tā ir vieta, kur mēs neesam, kas ir tālu no mums un kas ir pretstatā jēdzienam "šeit". Vieta, kas atrodas ārpus mūsu ikdienas komforta zonas, kur jūties kā svešinieks. "Tur" ir arī pirmie trīs burti vārdā "Turcija".

"Tur...." (ar četriem punktiem) ir trīs stāsti par zemi, kas atrodas tālu no mums, Āzijā, bet vienlaicīgi tepat blakus - Eiropā.

"Atmiņas par skaņām" ir fotogrāfes Sintijas Zīvartes darbu sērija, kas liriski un, vienlaikus, arī ironiski portretē Stambulu un tās ikdienas ritmu. Autore stāsta: „Skaņas rada spēcīgu un paliekošu iespaidu par pilsētu - sieviešu sačukstēšanās, tramvaja signāli, čīkstoša loga atvēršana... iela un turpat blakus esošā jūra - viss saplūst kopā un kļūst par atmiņu dominanti."

Fotogrāfe Aija Krodere savu sēriju "Gaziantepas bērni" veidoja dzīvojot un strādājot Turcijā pie Sīrijas robežas brīvprātīgā darba ietvaros. Portretējot vietējos bērnus no dažādiem sociālajiem slāņiem, viņa veidoja stāstu un vienlaicīgi arī meklēja atbildi uz sev uzdoto jautājumu, kāpēc ar 3 mēnešiem nepietiek, lai pietuvotos citai kultūrai un cilvēkiem, kas to pārstāv, bet pietiek ar 3 minūtēm, lai, nezinot ne valodu, ne kultūru, saprastu jebkuru bērnu un viņš saprastu tevi. Kas ir tas, kas paliek pāri, kad cilvēkam nolobās visas gadiem uzaudzētās normas, sociālas konstrukcijas un prāta shēmas?

Budapeštā dzīvojošās latviešu fotogrāfes Kristīnes Sergejevas "Stambulas retrospekcijas" ir interaktīvs mākslas projekts, kurā pretruna starp "šeit" un "tur" tiek samierināta, papildinot Kristīnes fotogrāfijas, kas atspoguļo svešinieka redzējumu par pilsētu, ar vietējo Stambulas iedzīvotāju atmiņām un pārdomām, kas radušās aplūkojot šīs fotogrāfijas un ieraugot savu pilsētu ar svešām acīm. Autore turpina iepriekšējos projektos aizsāktos centienus tuvināt vizuālās un rakstiskās valodas un dzēst skaidri definētās robežas starp autoru un skatītāju, to iesaistot mākslas darba turpmākajā attīstībā.

Ideju par mākslinieču kopprojektu ierosināja biedrība ISSP, kas aktīvi piedalās Latvijas un ārvalstu fotogrāfu sadarbības veicināšanā un kuras starptautisko fotogrāfijas vasaras skolu Ludzā ir absolvējušas izstādes autores. Par idejas realizēšanu jāpateicas Annas Lindas EuroMed fondam un Turcijas vēstniecībai Latvijā, kas nodrošināja projekta finansējumu, kā arī FotoAkadēmijai, kas projektu atbalsta ar izstādes telpām.

Rudens pusē izstāde būs aplūkojama arī citās Latvijas pilsētās.

* Baltijas-Vidusjūras pavasara festivāls, ko organizē Annas Lindes fonda Latvijas nacionālā tīkla biedrorganizācijas visā Latvijā, aicina iepazīt tādu Vidusjūras zemju šodienu kā Maroka, Libāna, Turcija, Ēģipte un citas. Tā laikā notiks virkne kultūras un izglītojošu pasākumu, kuros būs iespēja redzēt, dzirdēt, izdejot un izgaršot ne tikai šī reģiona spēcīgās tradīcijas, bet to iepazīt arī no mūsdienu skatu punkta. Ar aktualitātēm un festivāla programmu var iepazīties šeit: www.annaslindesfonds.lv