Foto: Dainis MatisonsFotoAkadēmija 2011. gada 23. martā 19:00 tirdzniecības centrā "Mols" atklāja studentu un pasniedzēju darbu izstādi "Nākotnē".

FotoAkadēmijas sadarbībā ar tirdzniecības centru "Mols" rīkotajā izstādē ir aplūkojami deviņpadsmit FotoAkadēmijas studentu un pasniedzēju darbi. Šajā izstādē rādām foto darbus, kuros ir atainota nākotne katra autora personīgajā skatījumā.

Izstādes atklāšanā FotoAkadēmijas direktore Tatjana Boguševiča pateicās visiem izstādes dalībniekiem, tirdzniecības centra "Mols" vadībai un pārstāvjiem, kā arī žūrijai, kura izvērtēja un izvēlējās izstādes fotogrāfijas: Mārim Kundziņam, Jānim Deinatam, Oļegam Zernovam, Raimo Lielbriedim, Aivaram Liepiņam, Armandam Grundmanim, Andrejam Saļikovam un Dainim Matisonam.
FotoAkadēmijas simpātiju balva tika piešķirta Anitai Putniņai.

Savukārt, tirdzniecības centra "Mols" vadītāja Liene Apine par izstādi saka, ka "katrs izstādes darbs rosina uz pārdomām - kādi būs bērni nākotnē, kāda būs mūsu apkārtējā vide, kas notiks ar mums pašiem? Izstādes apmeklētājs darbus var aplūkot, vadoties pēc savām vērtībām, pieredzes un domām par savu nākotni. Tāpēc aicinu ikvienu palūkoties uz savu iespējamo dzīvi tālākos gados caur fotogrāfiju, izdarīt savus secinājumus un smelties pozitīvismu šajos darbos."
Tirdzniecības centra "Mols" simpātiju balva tika piešķirta Jānim Katlapam.

FotoAkadēmijas pasniedzējs un fotogrāfs Dainis Matisons teica, ka "atklājot gadskārtējo FotoAkadēmijas izstādi, nāk prātā Ansela Adama teiktie vārdi: "Katrā fotogrāfijā ir atrodama vismaz divu cilvēku klātbūtne. Viens no tiem ir fotogrāfs un otrs - skatītājs." Šodien mums ir vairāk jāpilda skatītāja loma. Tāpēc iejūtamies šajā lomā un baudām izstādītos darbus."

Izstādes atklāšanas pasākumā muzikālo pavadījumu nodrošināja Einārs Kvilis un Arnis Neretnieks.

Izstādē "Nākotnē" skatāmo darbu autori ir: Jānis Katlaps, Anita Putniņa, Daniels Borisovskis, Dace Grīnvalde, Daiga Matisone, Dana Leščinere, Rihards Meņģis, Inga Pole, Elgars Skrābāns, Kristīne Krauze un Irena Stefanoviča. Savukārt pasniedzēju darbu autori: Dainis Matisons, Jānis Konons un Vadims un Elāna Bazaly.

Izstāde būs aplūkojama līdz 2011. gada 3. aprīlim tirdzniecības centrā "Mols" Krasta ielā 46, Rīgā.