Imanta Puriņa fotoizstādeLīdz 31.oktobrim Valmieras Kultūras centrā aplūkojama fotogrāfa Imanta Puriņa fotoizstāde, kurā eksponētas galvenokārt 1970.-1980.gados tapušas melnbaltas fotogrāfijas. Fotogrāfijās redzamas Imanta Puriņa dzimtās mājas "Puriņi" Veselavā un zirgi, ko izstādes autors fotografējis vairākus gadu desmitus. Tāpat izstādē eksponēta viena no pirmajām Imanta Puriņa fotogrāfijām "Kolhozu laiks", kas uzņemta 1947.gadā.

Imants Puriņš (1930. - 2008.) sācis fotografēt 1947.gadā. Ilgus gadus bijis fotokluba "Rīga" biedrs, 1975. gadā kļuva par kluba valdes priekšsēdētāju, vadītāja pienākumus veicot līdz 2007.gadam. Viņa profesionālā darbība cieši saistīta ar latviešu zirgaudzēšanas nozari - uzņemtās zirgu fotogrāfijas publicētas daudzos izdevumos - žurnālos, kalendāros, grāmatās. 2000.gadā Imants Puriņš Rīgā sarīkoja starptautisku izstādi "Pasaules zirgi", kurā tika eksponētas dažādu valstu fotogrāfu vairāk nekā 140 fotogrāfijas.

Puriņu mājas Veselavā ir vieta, kas saistījusi izstādes autoru visu mūžu. Savas dzimtas pagātni Imants Puriņš pētījis vēsturiskos materiālos, atrodot ziņas par senču dzīves gājumu pirms vairāk nekā 200 gadiem, gan fiksējis fotogrāfijās. Savos atmiņu pierakstos fotogrāfs rakstījis: "Sen vairs nav redzami rudeņos rindojamies labības statiņi. Vasarās smaržīgi siena zārdi. Nekur nav atrodami darba rati, ragavas un citi seni darbarīki. Nebūtībā aizgājušas senās rijas, klētis, pirtiņas, simtgadīgi ozoli. Vienīgais apmierinājums, ka esmu paspējis daudz no minētajām vietām un lietām nofotografēt savā ierastajā fotogrāfa darba mūžā." ("Foto Kvartāls" Nr.5, 16.lpp.) Fotogrāfijās aizgājušais laiks tverts asociatīvi, raisot tēlainu un apcerīgu noskaņu. Lai gan ainavās tikpat kā nav manāms cilvēks, uz tā klātbūtni norāda padarītie darbi vai turpat atstātie priekšmeti - zirgu pajūgs, apstrādātie lauki vai žoga mietiņi pie mājas - atsaucot atmiņā laikus, kad mājas tika iekoptas grūtā darbā un cilvēka identitāte tika sasaistīta ar piederību dzimtajai sētai.

Jāpiebilst, ka jūlijā Imanta Puriņa fotogrāfiju izstāde bija aplūkojama Latvijas Fotogrāfijas muzejā Rīgā, bet pēc tam - Burtniekos.