fotozistāde SkatsNo 29.februāra Maskavas Valsts universitātes studentiem, mācībspēkiem un konferenču dalībniekiem būs iespēja aplūkot Latvijas vēstniecības Krievijas Federācijā sarūpēto fotoizstādi "Skats". Izstādes ekspozīciju veido 40 fotomākslas darbi no 1987.gada foto akcijas "Viena diena Latvijā" un 2007.gada foto akcijas "Viena diena Lat vijā pēc 20 gadiem".

Šajā izstādē atlasītas un apkopotas fotogrāfijas, kurās galvenokārt fiksētas Latvijas lauku, pilsētu, jūras un urbānās ainavas. Izstādē iekļauti gan Latvijas autoru, gan titulētu ārvalstu fotogrāfu darbi.

Izstāde izvietota Universitātes Filoloģijas fakultātē, kur studenti apgūst latviešu, lietuviešu, vācu, zviedru u.c. valodas.

Tādēļ izstādes apmeklētājiem būs it īpaši interesanti aplūkot darbus, ko radījuši latviešu, lietuviešu, vācu, zviedru un citu valstu, kas atrodas ap Baltijas jūru, fotogrāfi.

Izstādē ir mēģinājums fiksēt, kā ir mainījusies vide un sabiedrība šajos 20 gados, skatoties uz šīm pārmaiņām caur dzīves mazajiem sīkumiem un lielām lietām, kas 1987.gadā un 2007.gadā mūsu dzīvi atšķīra no visām citām zemeslodes vietām, un to, kas ir vienojošs neatkarīgi no valsts vai kontinenta.

Latvijas vēstniecībai Krievijas Federācijā ir izveidojusies regulāra un veiksmīga sadarbība ar Maskavas Valsts universitātes Filoloģijas fakultāti un Baltu valodu centru, organizējot dažādus kultūras un izglītības pasākumus universitātē un regulāri iepazīstinot studentus ar Latvijas valsti. Šogad latviešu valodu Universitātē apgūst desmit studentu. Izstāde Universitātē būs apskatāma līdz šī mācību gada beigām.