24.februārī Maskavā, Ārzemju literatūras bibliotēkas izstāžu zālē, atklāja fotoizstādi "Viena diena Rīgā", kuras laikā notika latviešu kora "Tālava" koncerts.

Izstādi atklāja Latvijas vēstnieks Krievijā Edgars Skuja un Krievijas Valsts ārzemju literatūras bibliotēkas direktore Jekaterina Geņijeva. Apmeklēt izstādi ir aicināti vairāk nekā simts viesu no Krievijas mākslas aprindām, valsts pārvaldes institūcijām, Krievijā akreditētajām vēstniecībām, Latvijas diaspora Krievijā, kā arī mediju pārstāvji.

"Viena diena Rīgā" ekspozīciju veido fotomākslas darbi no 1987.gada foto akcijas "Viena diena Latvijā" un 2007.gada foto akcijas "Viena diena Latvijā pēc 20 gadiem". Izstādē ir mēģinājums fiksēt, kā ir mainījusies vide un sabiedrība šajos 20 gados, skatoties uz šīm pārmaiņām caur dzīves mazajiem sīkumiem un lielām lietām, kas 1987.gadā un 2007.gadā mūsu dzīvi atšķīra no visām citām zemeslodes vietām, un to, kas ir vienojošs neatkarīgi no valsts vai kontinenta.

Kora "Tālava" kolektīvā dzied Krievijā dzīvojošie latvieši. Vēl nesen koris atzīmēja 15 gadu jubileju. Šo gadu laikā koris sniedzis vairāk nekā 120 koncertu, tai skaitā prestižās Maskavas koncertzālēs - Gņesina mūzikas akadēmijā, M.Gļinkas mūzikas muzejā, koncertzālē "Rossija", Tretjakova gleznu galerijā, Operas zālē Caricinas muižā. Kora mākslinieciskā vadītāja un diriģente ir Pēterburgas konservatorijas absolvente Tamāra Semičeva, kura ar koristiem šajos gados ir daudz sasniegusi.

Apskatīt izstādi Maskavas iedzīvotāji varēs līdz 21.martam.