Lukas Berti izstādeNo 5. aprīļa LNVM Dauderu nodaļā apskatāms ārzemju fotogrāfa ieskats Latvijas kultūrā un tās vēsturē. Izstāde "Cilvēks un daba Latvijā" ir itāļu izcelsmes fotogrāfa Lukas Berti melnbalto fotogrāfiju fotoprojekts par četriem Latvijas reģioniem.
"Latvijas lauki ir pārmaiņu priekšā. Līdzīgi kā ziemeļvalstīs tie tiek pārveidoti un modernizēti atbilstoši mūsdienu sabiedrības prasībām, un daudzviet lauki pārdzīvo krīzi, jo tajos ir palikuši tikai gados veci cilvēki, ir bezdarbs, jauni cilvēki emigrē, kas kopumā izraisa vietējo lauku un to dzīves izzušanu. Cilvēki pārceļas dzīvot pilsētās, bet lauki paliek tukši un lauku saimniecības ir neapdzīvotas. Tas izjauc lauku vēsturiskās dzīves līdzsvaru starp cilvēkiem un dabu," stāsta autors.
"Kā profesionāls dokumentālā žanra fotogrāfs, es uzskatu par svarīgu uzdevumu dokumentēt vēl palikušo lauku vidi ar tās cilvēkiem un ainavu. "Cilvēks un daba Latvijā" ir daļa no lielāka projekta par lauku vidi un tās pašreizējo stāvokli 21. gadsimtā, kas ietver Skandināviju, Baltijas valstis un Austrumeiropas valstis. "Cilvēks un daba Latvijā" fotoprojekta mērķis ir parādīt Latvijas ainavas skaistumu un saglabāt piemiņu par to, kas vēl ir saglabājies Latvijas lauku vidē līdz šodienai."
Par projekta galveno mērķi fotogrāfs ir izvēlējies veco ciematu ainavu, ar tai raksturīgo koka arhitektūru, kā arī vecās baznīcas un lauku viensētas. Autors skaidro, ka "gadsimtiem šī vide ir raksturojusi valsts sabiedrisko dzīvi, simbolizējot cilvēka un dabas harmoniju Latvijā. Ciešā saskarsme, kur abi – Cilvēks un Daba – līdzpastāvēja viens otram." Projekts "Cilvēks un daba Latvijā" aizsākās 2013. gadā ar Latvijas Etnogrāfijas un brīvdabas muzeja atbalstu.
Luka Berti ir dzimis Florencē, Itālijā 1978. gadā. Viņš dzīvo un strādā Kopenhāgenā, Dānijā. Fotoprojektos fotogrāfs sadarbojas ar Dānijas, Norvēģijas, Zviedrijas, Somijas un Igaunijas reģionālajiem vēstures un kultūras muzejiem.
Fotogrāfs gribētu izteikt pateicību Vitai Dreijerei, Vivitai Ločmelei un Mārim Ločmelim ar ģimeni, Andrim Kokam, Unai Sedleniecei, Raimondam Tigulam, Zanei Zālītei, Ievai Zilverei, Salacgrīvas muzejam, Mairai Ddarevai, Latvijas fotomuzejam, Kuldīgas muzejam, Kristai Jansonei, Gunai Millersonei un Talsu muzejam, kā arī visiem, kas ir palīdzējuši projekta tapšanā.
Izstādes iniciatore un kuratore – Līga Gaile.
Izstāde būs skatāma līdz 21. maijam.

Luka Berti

Luka Berti