Luca. Berti. harbour salacgriva shLatvijas prezidentūras gada Eiropas Savienības Padomē sākumā Latvijas Fotogrāfijas muzejs apmeklētājiem piedāvā ārzemju fotogrāfa skatījumu uz Latvijas kultūru un tās saknēm. Itāļu fotogrāfa Lukas Berti izstāde "Cilvēks un daba Latvijā" būs skatāma muzeja izstāžu zālē no 15. janvāra.
"Modernās sabiedrības dzīves veida un vajadzību radikālo izmaiņu dēļ lauku kopienas piedzīvo nopietnu izdzīvošanas krīzi: novecojošu populāciju, bezdarbu, jaunu cilvēku emigrāciju, kopienas identitātes zaudēšanu. Dramatiskā zemes pamešana pilsētas dēļ ir izjaukusi seno attiecību harmoniju starp cilvēku un dabu līdz lūzuma punktam," stāsta mākslinieks. "Kā profesionāls dokumentālās fotogrāfijas pārstāvis lauku kopienu dzīves dokumentēšanu es uztveru kā ļoti nopietnu uzdevumu. "Cilvēks un daba Latvijā" ir daļa no plašāka projekta, kas dokumentē 21. gadsimta lauku kultūras Skandināvijas, Baltijas un Austrumeiropas valstīs. "Cilvēks un daba Latvijā" mērķis ir demonstrēt Latvijas ainavas skaistumu un saglabāt to atmiņās ar foto dokumentācijas palīdzību."


Projektā pamatā tiek atveidota ainava, senie ciemati ar tipiskajām koka mājām, baznīcas un lauku sētas. Autors paskaidro: "Gadsimtiem ilgi tās ir raksturojušas fiziskos aspektus un sociālo dzīvi laukos, simbolizējot harmoniju starp cilvēku un dabu Latvijā. Tā ir cieša saikne, kurā divas daļas viena otru savstarpēji ietekmē." Projekts veidots sadarbībā ar Latvijas Etnogrāfisko brīvdabas muzeju.
Luka Berti dzimis 1978. gadā Florencē, Itālijā, un šobrīd strādā Kopenhāgenā, Dānijā. Dokumentālo fotoprojektu ietvaros Luka Berti sadarbojies ar muzejiem Dānijā, Ungārijā, Zviedrijā, Norvēģijā, Igaunijā un ar Latvijas Etnogrāfisko brīvdabas muzeju Rīgā.
Tikšanās ar autoru 16. janvārī plkst. 18:00 Latvijas Fotogrāfijas muzejā!

IZSTĀDES ATKLĀŠANA PAREDZĒTA 15. JANVĀRĪ PLKST. 17.00 LATVIJAS FOTOGRĀFIJAS MUZEJĀ, MĀRSTAĻU IELĀ 8, VECRĪGĀ

Autors pateicas Vitai Dreijerei, Vivitai Ločmelei, Mārcim Ločmelim un viņa ģimenei, Andrim Kokam, Unai Sedleniecei, Raimondam Tigulam, Zanei Zālītei, Ievai Zilverei. Paldies par atbalstu Nordic Culture Point

 


Sekot jaunumiem