Balga afisaKur rodas impulss izstādei - no domas. Domu dažkārt var izstāstīt, veidojas stāsts. Vispār jau visa dzīve var tikt organizēta stāstos kā pirmatnējos informācijas nesējos.
Un tā 90. gados plašā apritē ienāca vārdi "eirologi" un "digitālā fotogrāfija" kā liecinieki tam, ka gan būvniecībā, gan fotografijā notiek revolucionāras izmaiņas ilglaicīgos un pierastos tehniskajos risinājumos.
Mājām tika mainīti logi un fotogrāfi iegādājā digitālās kameras. Uz kādu laiku iestājā tāds kā caurvējš, bet pamazām viss nostājās savās vietās. Ekskluzivitāte atdalījās no plašpatēriņa, joprojām tiek izgatavoti dārgi koka logi un ir fotogrāfi, kas izgatavo fotogrāfijas uz sudraba želatīna papīra.
Šajā izstādē ir izmantoti tradicionālie koka logi no kādas privātmājas un fotogrāfijas, kas sarkanajā gaismā izgatavotas uz sudraba želatīna papīra, tādejādi veidojot piemiņas zīmi pavisam nesenajai vēsturei.

U Balga instalācija