LKFA konkurss 2011Kāzu fotogrāfiju konkursa nolikums

1.Vispārēja informācija

1.1. Latvijas Kāzu fotogrāfu asociācija (turpmāk tekstā - LKFA) rīko kārtējo kāzu fotogrāfiju konkursu ar mērķi attīstīt kāzu fotogrāfijas žanru, apzināt labākos Latvijas kāzu fotogrāfus un reklamēt plašākai sabiedrībai viņu pakalpojumus.

1.2. Piedalīties fotokonkursā drīkst ikviens Latvijas fotogrāfs.

1.3. Fotogrāfiju iesniegšana un vērtēšana ir paredzēta 7 kategorijās:
1.3.1. "Gatavošanās" - līgavas un/vai līgavaiņa vai viņu tuvinieku un vedēju gatavošanās kāzu norisei fotogrāfijas;
1.3.2. "Ceremonija" - civilās vai reliģiskās kāzu ceremonijas fotogrāfijas;
1.3.3."Emocijas" - kāzu norises fotogrāfijas, kurās parādītas cilvēku emocijas prieks, skumjas, jautrība u.c.;
1.3.4. "Bērni" - bērnu fotogrāfijas kāzu norises laikā;
1.3.5. "Portrets" - līgavas vai līgavaiņa portrets gatavošanās periodā vai kāzu norises laikā;
1.3.6. "Jaunais pāris" - jaunā pāra fotogrāfijas kāzu norises laikā;
1.3.7. "Brīvā tēma" - kāzu norises laikā vai ārpus kāzu norises uzņemtas fotogrāfijas, kas nevar ievietot citās iepriekšminētās kategorijās. Šajā kategorijā var tikt ievietotas fotogrāfijas no Trash The Dress, erotika un citām tēmām.

1.4. Par konkursa administratoru tiek noteikts LKFA valdes loceklis - Dmitrijs Mokejevs, kura uzdevumos ietilpst organizēt konkursa norisi. Tajā skaitā vienpersoniski diskvalificēt šim nolikumam neatbilstošus darbus. Administrators nepiedalās šī gada fotokonkursā.

1.5.Kopvērtējumā ievērojot vērtēšanas rezultātus katrā no kategorijām tiks noteikts Gada labākais kāzu fotogrāfs.

2.Fotogrāfiju iesūtīšanas nosacījumi

2.1. Fotogrāfijas iesniedzējs var būt fotogrāfijas autors vai autoru grupa.

2.2. Iesniedzamo fotogrāfiju skaits nav ierobežots, var iesniegt fotogrāfijas, kas uzņemtas tikai 2011. gadā. Exif informācija ir obligāta.

2.3. Fotogrāfiju iesniegšana ir iespējama tikai elektroniskajā iesniegšanas sistēmā, kas atrodas šeit: www.lkfa.lv/2011konkurss. Lai piedalītos konkursā, katram dalībniekam obligāti jāreģistrējas mājaslapā www.lkfa.lv. Tie, kas jau ir reģistrējušies mūsu mājaslapā, atkārtota reģistrācija nav nepieciešama.

2.4. Pēc fotogrāfiju iesūtīšanas, sistēma automātiski saskaitīs nepieciešamo summu, kas jāsamaksā uz norādīto kontu 7 dienu laikā. LKFA biedrs drīkst iesūtīt 3 fotogrāfijas bez maksas, par katru nākamo bildi ir jāmaksā 3,00Ls. Fotogrāfs, kurš nav LKFA biedrs, drīkst iesūtīt 1 bildi bez maksas, par katru nākamo bildi ir jāmaksā 5,00Ls. Samaksa par papildus fotogrāfiju iesūtīšanu tiks izmantota LKFA saimnieciskās darbības nodrošināšanai, mājas lapas attīstībai un uzturēšanai, konkursa organizēšanai un balvu iegādei.

2.5. Attēla redzamam ir jābūt saistībai ar kāzām un nedrīkst pārkāpt vispārpieņemtās morāles un pieklājības normas vai pastāvošo likumdošanu. Autors ir atbildīgs par visām sekām, kas var rasties iesūtot fotogrāfijas publiskam konkursam, paredzot, ka fotogrāfijas pēc atlases var tikt publicētas LKFA mājas lapā www.lkfa.lv, un nodrošina LKFA pret trešo personu prasībām; Informācija par konkursa rezultātiem, kā arī visas fotogrāfijas tiks ievietotas LKFA mājas lapā www.lkfa.lv. LKFA patur tiesības izmantot iesūtītas fotogrāfijas sevis reklamēšanai.

2.6. Uz attēla nedrīkst būt nekādi datumi, uzraksti, logotipi (izņemot tos, kas ir redzami pašā fotogrāfijā) vai paraksti. Attēls nedrīkst būt digitāli ierāmēts.

2.7. Fotogrāfiju iesniegšanas termiņš ir 15.01.2012.

2.8. Fotogrāfiju vērtēšanas rezultāti būs zināmi 20.02.2012.

3. Fotogrāfiju vērtēšana un balvas

3.1. Katrā kategorijā būs nominācija uz labāko kāzu fotogrāfu savā kategorijā. Kopā ir paredzētas 7 vienādas nozīmes balvas katrā kategorijā.

3.1.1. Katrs pirmās vietas ieguvējs saņems:
- sudraba diplomu, bezmaksas dalību LKFA uz vienu gadu;
- 20% atlaidi fotolaboratorijas pakalpojumiem uz pusgadu fotosalonā "Linda";
- 25Ls dāvanu karti PictureHappy pakalpojumiem.

3.2. Papildus saņemtajām balvām, ir arī speciālā balva no fotostudijas "Linda". Kā arī Galveno balvu - titulu "Gada labākais kāzu fotogrāfs" saņems:
- LKFA kausu;
- iespēju piedalīties nākamā 2011. gada LKFA konkursa žūrijas sastāvā;
- zelta diplomu;
- balvu no precos.lv (pilns informācijas profils + VIP vieta vortālā uz gadu);
- Nepārtrauktās tintes padeves sistēma (50Ls vērtībā) + uzstādīšana.
Par "Gada labāko kāzu fotogrāfu" kļūs tas fotogrāfs, kurš saņems visaugstāko punktu skaitu summējot žūrijas vērtējumu pa kategorijām.

3.3. Ja konkursā vai kādā no konkursa kategorijām uzvarēs fotogrāfs, kas nav LKFA biedrs, tas negarantē automātisko iestāšanos LKFA, bet tikai atbrīvo no dalības maksas, ja tas fotogrāfs nolems iestāties Latvijas Kāzu fotogrāfu Asociācijā gada laikā.

3.4. Konkursa žūrijā ir paredzēts iekļaut 5 fotogrāfus un cilvēkus, kas ir saistīti ar kāzu tematiku:

1) Slava Ebinger: Kāzu fotogrāfs un ikgadēja "Līgavu parādes" organizators Vācijā. Kāzu fotogrāfijas konkursa žūrijas loceklis (АСФО - Kāzu fotogrāfu asociācija, Maskava). Vadījis vairāk nekā 30 meistarklases;

2) Andrejs Zavadskis: 2009.gada Labākais Latvijas Kāzu fotogrāfs (pēc LKFA un balticwedding.eu);

3) Alexandras Babičius: Neskaitāmo kāzu un portretu meistarklašu rīkotājs Lietuvā, Šveicē, Krievijā, Kazahstānā un citās valstīs;

4) Arno Marnics: "Pilsētas fotokluba" valdes priekšsēdētājs un foto kursu pasniedzējs;

5) Māris Pūce: Kāzu portāla www.precos.lv galvenais redaktors


3.5. Katrs žūrijas loceklis ir tiesīgs vienpersoniski atkāpties no konkursa vērtēšanas. Lai konkurss tiktu uzskatīts par leģitīmu, minimālam žūriju vērtējumu skaitam jābūt ne mazākam kā trīs.

3.6. Katrs no žūrijas dalībniekiem veic individuālu vērtēšanu attālinātā režīmā, nosakot labākos darbus katrā no kategorijām. Vērtēšana tiks veikta katrā kategorijā atsevišķi. Vispirms, katram žūrijas loceklim ir jāatlasa 10, viņaprāt, labākus darbus un katram darbam jāpiešķir vieta no 1 līdz 10. Žūrijas kopvērtējums katrā kategorijā tiek veidots aritmētiski aprēķinot labākos rādītājus no katra žūrijas locekļa. Izmantojot pirmās, otrās un trešās vietu sadalījumu katrā kategorijā aritmētiski tiks noteikts uzvarētājs kopvērtējumā. Gadījumā, ja divi pretendenti iegūs vienādu punktu skaitu kopvērtējumā, par labāko tiks atzīts tas, kuram būs vairāk augstāko vērtējumu atsevišķās kategorijās. Gadījumā, ja kādā no kategorijām tiek iesniegts mazāk par 5 fotogrāfijām, fotogrāfiju vērtēšana attiecīgajā kategorijā nenotiek un konkursa dalībniekiem tiek atgriezta 2.4 punktā paredzētā samaksa.

3.7. Pēc konkursa noslēguma tiks rīkota fotogrāfiju izstāde, kuras pamatā būs konkursa darbi. Izstādes izmaksas tiks saskaņotas vēlāk, konkursam noslēdzoties.