Jau trešo gadu Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs sadarbībā ar Liepājas pilsētas domes Sabiedrisko attiecību daļu rīko fotokonkursu. Tā mērķis ir veikt atraktīvu un mākslinieciski kvalitatīvu Liepājas fotoattēlu atlasi Liepājas tūrisma brošūru, karšu, kalendāru un citu izdevumu izdošanai, kā arī piedāvāt godalgotos fotoattēlus apskatei plašākai publikai.

Fotoattēliem jāraksturo Liepājas pilsētvide, kultūrvēsturiskie objekti, tūrisma, aktīvās atpūtas un sporta pasākumi, kā arī pilsētas iedzīvotāji un viesi ikdienā un svētkos.

Konkursa vērtēšanas komisijā būs Liepājas pilsētas Domes un Liepājas reģiona tūrisma informācijas biroja pārstāvji, un komisija pēc saviem ieskatiem vērtēšanas procesā būs tiesīga pieaicināt speciālistus un ekspertus tūrisma, marketinga, kultūras, sporta, izglītības un fotomākslas jomā. Labāko bilžu autori saņems naudas balvas. Pirmās vietas ieguvējs saņems 100 Ls, otrās - 75 Ls, trešās - 50 Ls. Tiks piešķirta arī Liepājas pilsētas Domes Sporta pārvaldes sarūpētā speciālbalva 2010.gada labākajai Liepājas sporta bildei.

Konkursa pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2010.gada 1.oktobris. Ar konkursa nolikumu un bilžu iesniegšanas noteikumiem var iepazīties Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojā, Rožu laukumā 5/6, Liepājā, darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.00, kā arī http://www.liepaja.lv.