diena fotoDienas Foto izsludina ekpress fotokonkursu "Noķer rudeni", lai iesildītos pirms tradicionālā tematiskā ikmēnešu konkursa sešu mēnešu garumā, ko izsludināsim novembrī.

Acinam ikvienu fotografēšanas entuziastus ņemt rokās fotoaparātus, lai vēl paspētu iemūžināt krāsaināko un bagātāko Latvijas gadalaiku, tā paražas un raksturīgo darba ritmu, un dalīties savās fotoveiksmēs ar Diena.lv lietotājiem, iesūtot savus darbus konkursam.

Fotogrāfijas iesniedzamas no 13. līdz 31. oktobrim, augšuplādējot foto.diena.lv. Fotogrāfiju vērtēšana sāksies 1. novembrī un ilgs vienu nedēļu.

Konkursam iesniegtos darbus vērtēs Dienas Foto žūrija - laikraksta Diena galvenais redaktors un fotogrāfs Ilmārs Znotiņš, fotogrāfs Aivars Liepiņš un Diena.lv galvenā redaktore Zita Lazdāne-Laķe - un Diena.lv apmeklētāji.

Trīs veiksmīgākie darbi tiks publicēti laikrakstā Diena un portālā Diena.lv, un to autori saņems vērtīgas balvas no laikraksta Diena un portāla Diena.lv.

Lai piedalītos konkursā jāpiereģistrējas DienaID sistēmā (http://id.diena.lv/registreties), var autorizēties arī ar kādu no sociālā tīkla profiliem. Kad lietotājs piereģistrējies, ir jāizveido albums un jāiesniedz foto konkursam.

VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI:

 • Konkursā var piedalīties tikai reģistrēti Diena Foto lietotāji;
 • Katrs dalībnieks piedalās konkursā individuāli;
 • Visām autortiesībām uz fotogrāfiju jābūt tās iesniedzējam;
 • Viens autors var iesniegt līdz piecām (ieskaitot) fotogrāfijām ar nelielu komentāru;
 • Fotogrāfijas autors uzņemas atbildību par attēla saturu un pretenzijām no trešajām pusēm;
 • Fotogrāfijas nedrīkst būt manipulētas (t.i. nedrīkst izmainīt to sākotnējo saturu);
 • Fotogrāfiju max izmērs: līdz 20MB. Formāts: JPG, GIF, PNG;
 • Attēli, kas nav iesniegti noteiktajā kārtībā vai saņemti pēc norādītā termiņa, netiek izskatīti.

ORGANIZATORA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

TIESĪBAS:

 • Neizskatīt fotoattēlus, kas neatbilst konkursa prasībām;
 • Pieprasīt papildus informāciju no pretendentiem, kas piedalās konkursā;
 • Lemt par konkursa termiņa pagarināšanu;
 • Atteikt publicēšanu ētisku vai estētisku iemeslu dēļ.

PIENĀKUMI:

 • Izskatīt pretendentu iesniegtos fotoattēlus, kas atbilst konkursa prasībām;
 • Noteikt konkursa uzvarētājus;
 • Konkursa žūrijas locekļi nevar būt konkursa dalībnieki.

KONKURSA DALĪBNIEKU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

 • Līdz konkursa termiņa beigām jebkurš dalībnieks var grozīt vai atsaukt savu piedāvājumu;
 • Katrs pretendents var iesniegt ne vairāk kā 5 fotogrāfijas;
 • Iesniedzot fotogrāfijas konkursam, pretendents pieņem un piekrīt visām konkursa noteiktajām prasībām.

DARBU VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI:

 • Atbilstība konkursa mērķim un idejai;
 • Darba mākslinieciskais izpildījums un kvalitāte;
 • Žūrija noteiks trīs labākās fotogrāfijas, ja žūrijas balsu skaits, nosakot uzvarētāju, dalīsies līdzīgi, noteicošais būs lasītaju vērtējums.

ŽŪRIJA:

 • Laikraksta Diena galvenais redaktors un fotogrāfs Ilmārs Znotiņš;
 • Fotogrāfs Aivars Liepiņš;
 • Diena.lv galvenā redaktore Zita Lazdāne-Laķe;

KONKURSA UZVARĒTĀJU PAZIŅOŠANA:

Konkursa uzvarētāji tiks paziņoti 8. novembrī laikrakstā Diena un portālā Diena.lv.

FOTOATTĒLU LIETOŠANAS TIESĪBAS

AS Diena iegūst lietošanas tiesības fotogrāfijām un digitālajiem foto failiem, kas iesūtīti konkursam. Šīs fotogrāfijas var izmantot Dienas drukātajos izdevumos un materiālos un portālā Diena.lv, lai popularizētu konkursu un fotogrāfiju. Šīs fotogrāfijas tiek nodotas glabāšanai  AS Diena arhīvā, citi lietošanas gadījumi tiek saskaņoti ar autoru.


Sekot jaunumiem