Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija un Eiropas Padome aicina jauniešus vecumā līdz 21 gadam iemūžināt fotogrāfijās Latvijas kultūras mantojumu un no 2012. gada 14.maija līdz 2012. gada 5.jūnijam (pasta zīmogs) iesniegt vienu līdz divus savus darbus starptautiskā fotokonkursa "Kultūras mantojums fotogrāfijās 2012" nacionālajai atlasei.

2012.gada konkurss veltīts tēmai "Baltijas jūras piekrastes un iekšējo ūdeņu mantojums", kas ir arī 2012.gada Eiropas kultūras mantojuma dienu tēma (mantojuma dienas norisināsies septembra otrajā nedēļas nogalē). Ievērojama Latvijas kultūras mantojuma daļa ir saistīta ar ūdeni. Ūdens glabā arī pietiekoši daudz vēl šobrīd neatklātas vēsturiskas liecības un vērtības. Ar kuģošanu un zvejniecību saistītas vēsturiskas materiālas liecības, ar ūdeni kā enerģijas avota izmantošanu saistītas senas iekārtas un būves, ūdeni ierobežojošas un krasta līniju nostiprinošas vērtīgas būves, mākslīgi veidotas funkcionāli vai ainaviski nozīmīgas ūdenstilpes, ūdeni šķērsojošas vēsturiskas transporta būves ir tie objekti, kuriem šā gada Eiropas kultūras mantojuma dienās tiks pievērsta īpaša uzmanība.

Latvijas nacionālās atlases dalībnieki aicināti savos darbos ietvert Latvijas kultūras mantojumu visā tā bagātībā – arhitektūras, arheoloģijas, vēstures un mākslas pieminekļi, kā arī kultūrvēsturiskās ainavas, šoreiz īpašu uzmanību veltot piekrastes un ar ūdeni saistīto kultūrvēsturisko objektu īpašajām vērtībām. Fotofiksācijā vienlīdz nozīmīga ir oriģinalitāte kultūrvēsturiskā objekta izvēlē, izpildījuma tehniskā meistarība un mākslinieciskā kvalitāte.

Iesūtītos darbus vērtēs profesionāla žūrija, kurā būs gan kultūras pieminekļu aizsardzības speciālisti, gan fotogrāfijas un mākslas nozares pārstāvji. Desmit labāko fotogrāfiju autori tiks apbalvoti ar atzinības rakstiem un piedalīsies Eiropas kultūras mantojuma dienām veltītā izstādē. Divas godalgotās fotogrāfijas tiks iekļautas starptautiskajā jauniešu izstādē "Kultūras mantojums fotogrāfijās 2012" (International Heritage Photographic Expierence), ko veidos Eiropas Padome sadarbībā ar Barselonas Vēstures muzeju, kā arī tiks publicētas starptautiskā fotokonkursa katalogā.

Eiropas Padomes starptautisko jauniešu fotokonkursu "Kultūras mantojums fotogrāfijās" Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija Latvijā rīko katru gadu. 2011.gada konkursā piedalījās 20 192 dalībnieki no 42 valstīm, tais skaitā Latvijas. Pārsniedzot Eiropas Savienības robežas, tika iesniegtas 134 192 fotogrāfijas un izsniegti 144 diplomi. Starptautiskā fotokonkursa mērķis ir mudināt jauniešus apzināt lokālās kultūrvēsturiskās vērtības un ar fotomākslas palīdzību veicināt saudzīgu attieksmi pret kultūras mantojumu. Vienlaikus  konkursa laureātiem tā ir iespēja reprezentēt savas valsts kultūras vērtības fotoizstādēs ārvalstīs. Ar 2011.gada konkursa katalogu iespējams iepazīties http://ihpe.mhcat.cat/catalec.php , kur atrodami arī latviešu jauniešu darbi.


Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija jauniešu darbus gaidīs no 2012. gada 14. maija līdz 2012. gada 5.jūnijam (pasta zīmogs) Inspekcijas Klientu apkalpošanas centrā Pils ielā 20 katru darbadienu no 10.00 līdz 16.00 vai pa pastu. Fotogrāfijas iesniedzamas digitālā veidā (CD; JPEG formātā ar minimālo izšķirtspēju 2200 x 1600 pikseļu) un izdrukas veidā katru fotogrāfiju vienā eksemplārā (izmērā 13 x 18 cm).
Jauniešu fotokonkursa nolikumu, konkursa dalībnieka anketu un informāciju par konkursa norisi var saņemt Inspekcijas klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Pils ielā 20, Arhitektūras muzejā Rīgā, M.Pils ielā 19, Inspekcijas Reģionālajās nodaļās un Inspekcijas interneta mājas lapā www.mantojums.lv.
Vairāk informācijas par starptautisko jauniešu fotokonkursu: http://ihpe.mhcat.cat/mhc.php

Jauniešu fotokonkursa nolikums un konkursa dalībnieka anketa.