Latvijas Nacionālais mākslas muzejs aicina uz semināru "Egons Spuris. Tradīcijas un laikmetīgums" 2012. gada 26. aprīlī LNMM Izstāžu zālē "Arsenāls" Rīgā, Torņa ielā 1.

Ņemot vērā fotogrāfijas popularitāti sabiedrībā un fotomākslas teorijas jautājumu aktualitāti, par tradīciju Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā kļuvuši semināri, kuros tiek apskatīti dažādi mūsdienu mākslas un fotogrāfijas attiecību aspekti. Pirmais seminārs, kas tika sarīkots 2009. gadā saistībā ar izstādi "Private. Latviešu mūsdienu fotogrāfija", tika veltīts fotogrāfijai kā vienai no ļoti būtiskiem laikmetīgās mākslas attīstības virzieniem. 2011. gadā saistībā ar izstādi "Hibrīdu pārlidojumi. Mākslinieks kā fotogrāfs 19. gs. vidus-2010" tika sarīkots seminārs "Mākslinieks kā fotogrāfs vēstures paēnā", lai plašāk analizētu fotogrāfijas lomu dažādu paaudžu mākslinieku radošajā darbībā. Patlaban izstāžu zālē "Arsenāls" iekārtota izcilā latviešu fotogrāfa Egona Spura retrospektīva "Vieta, izcila skatienam". Lai detalizētāk apskatītu mākslinieka ieguldījumu 20. gs otrā puses latviešu fotogrāfijas attīstībā, 2012. gada 26. aprīlī tiek rīkots seminārs "Egons Spuris. Tradīcijas un laikmetīgums". Tajā aicināti piedalīties Egona Spura kolēģi Valters Jānis Ezeriņš, Vilhelms Mihailovskis, lai dalītos atmiņās par kopīgo sadarbību ar mākslinieku. Vitauts Mihalovskis, Foto kluba "Ogre" mākslinieciskais vadītājs iepazīstinās gan ar Egona Spura tradīciju pārmantojamību šī kluba darbībā, gan ar savu fotogrāfiju sēriju "Jumprava", kas radīta 20. gs. 80. gados. Mākslas zinātnieces Inese Baranovska un Līga Lindenbauma aplūkos Egona Spura radošās darbības nozīmi, kā arī melnbaltās fotogrāfijas tradīcijas noturību un aktualitāti plašākā Latvijas fotomākslas kontekstā. Kā zināms, Egons Spura lielākā fotogrāfiju sērija "Rīgas 19. gs. un 20. gs. sākuma proletāriešu rajonos" veltītai pilsētvides dokumentācijai. Tāpēc uz dalību seminārā aicināti fotogrāfi Arno Marnics un Paulis Jakušonoks, lai demonstrētu savas pilsētas fotogrāfiju sērijas un tādējādi dotu iespēju iepazīties ar vidējās un visjaunākās paaudzes skatījumu uz pilsētu.

Semināru vada Irēna Bužinska, LNMM izstāžu kuratore.