FotoDienas Ogre 2012"FDO 2012." turpina tradīciju rādīt skatītājam kvalitatīvu foto dokumentu

Ceturto gadu pēc kārtas, biedrība "Foto klubs Ogre" sadarbībā ar Ogres domi, rīko semināru Latvijas un ārzemju fotogrāfiem, kas veltīts dokumentālajai fotogrāfijai - "Egona Spura ceļš". Tam pamatā likta izcilā fotogrāfa un fotogrāfijas pedagoga Egona Spura, pirms vairāk kā trīsdesmit gadiem Ogrē iedibinā dokumentālās fotogrāfijas skolas tradīcija, kuru arī šobrīd aktīvi pārstāv Ogres fotogrāfi.

Šoruden fotogrāfijai veltītas aktivitātes izpletīsies tālu ārpus semināra ietvariem, daudz plašākā mērogā – kā fotogrāfijai veltīti svētki "Foto dienas. Ogre 2012."

Foto dienas noritēs laikā no 1. līdz 31. oktobrim visā pilsētā un novadā. Šī gada Ogres Foto dienu tēma – "Pilsētvide mūsdienu dokumentālajā fotogrāfijā."

Pasākuma idejas iniciators un "Foto kluba Ogre" mākslinieciskais vadītajs Vitauts Mihalovskis pieteic Foto dienu viesus: "Pilnu viesu sarakstu mēs publiskosim augusta beigās, bet šobrīd savu dalību Foto dienās ir apstiprinājuši Igors Muhins (Krievija), Algimantas Kunčius un Mindaugas Kavaljauskas (Lietuva), Kaupo Kikkas (Igaunija), Elin Berge (Zviedrija) un citu kaimiņvalstu fotogrāfi. Šie fotogrāfi, pieredzējušie un gados jaunie, ir Eiropas foto sabiedrībā atpazīstamas personības un skatītājiem būs interesanti iepazīt viņu daiļradi." Paredzams, ka izstādēs un semināra laikā notiekošajā Fotogrāfu maratonā plaši tiks pārstāvēti Latvijas fotogrāfi.

Foto dienu notikumi domāti plašai auditorijai

V. Mihalovskis šādi ieskicē fotogrāfijai veltītā mēneša galvenos notikumus: "Seminārs "Egona Spura ceļš" joprojām ir viens no nozīmīgākajiem Foto dienu notikumiem, kur centrālā vieta atvēlēta ārzemju un pašmāju dokumentālajai fotogrāfijai. Savukārt programmas jauninājumi būs semināra otrā diena, Fotogrāfu maratona II daļa "Radoša fotogrāfija", kā arī Ogrē un novadā skatāmās grupu un personālās foto izstādes, tikšanās ar skatītājiem un jauno fotogrāfu nedēļa."

Seminārs notiks 27. un 28. Oktobrī. Tajā uzstāsies Foto dienu viesi – Igors Muhins (Krievija) un Algimantas Kunčius (Lietuva). Igors Muhins - starptautiski atzīts krievu laikmetīgās fotogrāfijas pārstāvis un Egona Spura laikabiedra, tuva drauga Aleksandra Sļusareva skolnieks rādīs savus darbus, dalīsies savā radošajā pieredzē un stāstīs par Krievijas moderno fotogrāfiju. Lietuviešu foto vecmeisars A. Kunčius stāstīs par draudzību un kopīgiem foto projektiem, kas tika veikti kopā ar Egonu Spuri. Algimantas Kunčius uz Ogri vedīs arī dokumentālu filmu "Vibrācijas". Lekciju par laikmetīgo un dokumentālo fotogrāfiju lasīs mākslas zinātniece Inese Baranovska, bet debatēs par dokumentālas fotogrāfijas aktualitātēm piedalīsies Alnis Stakle, Harijs Daina Liepiņš u.c.

Semināra laikā notiks divas dienas ilgs Fotogrāfu maratons – individuālas autorfotogrāfiju un projektu prezentācijas, kurās piedalīsies 20 dalībnieki - Foto dienu ielūgtie viesi un konkursa atlasē uzvarējušie Latvijas fotogrāfi. Fotogrāfu maratona pirmā daļa pieskaņota foto mēneša kopējai tēmai un tiks atspoguļota pilsētvide visdažādākajās tās izpausmēs. Otrajā maratona daļā būs skatāmi dažādos fotogrāfijas žanros tapušie darbi. Tie, kuri ir radoši interesanti, bet neiekļaujas foto dokumentālistikas rāmjos.

Foto dienu preses sekretāre Baiba Strazdiņa stāsta par "FDO 2012." aktivitātēm, kas pievērsīsies jaunajiem fotogrāfiem un viņu darba vērtējumam: " 26. oktobrī Ogrē notiks fotogrāfu portfolio skate, kuru vadīs starptautiski atzīts fotogrāfs Igors Muhins. Dalībnieku skaits ir ierobežots, piedalīties skatē būs iespējams 10 autoriem. Skates dalībnieku atlase notiks konkursa kārtībā, kad 2012. augustā Igors Muhins un viņa Latvijas kolēģi atlasīs portfolio skates dalībnieku sastāvu."

Foto dienās 23. – 26. oktobris atvēlēti "Jauno fotogrāfu nedēļai", kuras laikā notiks meistardarbnīca, foto plenērs, izbraukumā pa Ogres novadu, jauno autoru darbu slaidrāde. Jauno fotogrāfu nedēļas ietvaros, darbnīcu "Nevietas topogrāfija" vadīs daugavpilietis, fotogrāfs un pedagogs Alnis Stakle. Meistardarbnīcas dalībnieku skaits ierobežots, ne vairāk kā 15.

B. Strazdiņa turpina: "Pasākuma organizatori Jauno fotogrāfu nedēļā gatavojas kopā aicināt talantīgākos jaunākās paaudzes fotogrāfus no visas Latvijas. Jauno fotogrāfu nedēļa ir vienīgā Foto dienu projekta daļa, kurā eksistē vecuma cenzs – tās dalībnieki ir vecuma grupā no 16 līdz 30 gadiem."

Plašāka informācija par "Jauno fotogrāfu nedēļu" tiks sniegta jūlija sākumā, un būs atrodama fotogrāfijai veltītajos Latvijas interneta portālos.

Oktobrī foto izstādes piepildīs Ogri

Foto dienu programmā iekļautas Latvijas fotogrāfu personālās un grupu izstādes Ogres novada kultūras centros - Krapē, Lauberē, Madlienā, Suntažos, kā arī kaimiņu novados – Jumpravā, Lielvārdē un Ikšķilē. Foto dienu izstāžu iekārtošana ārpus novada centra iecerēta tāpēc, lai dotu iespēju apskatīt jaunāko vai vēsturiski nozīmīgāko fotogrāfijā arī tiem lauku ļaudīm, kuru rocība bieži vien nemudina uz izstāžu apmeklējumiem galvaspilsētā.

Plaša izstāžu programma skatītājiem tiks piedāvāta arī pašā Ogrē. Tā, Ogres Vēstures un mākslas muzejā būs skatāma Egona Spura retrospekcija, Ogres Mākslas skolas izstāžu zālē - Aleksandra Gronska laikmetīgās urbānās ainavas, bet pilsētas Kultūras centrā būs aplūkojamas vienlaicīgi trīs izstādes – Latvijas un ārzemju fotogrāfu “Pilsētvide mūsdienu dokumentālajā fotogrāfijā", "Foto kluba Ogre" gada atskaites izstāde un atsevišķa fotogrāfa personālizstāde. Semināra nedēļā Ogres Mūzikas skolā tiks eksponētas "Foto kluba Ogre" biedru, 10 autoru jaunākās foto kolekcijas, vairāk kā simts darbi.

Arī Ogres pilsētas skolās, kafejnīcās un lielveikalos visu oktobri būs skatāmas lielākas un mazākas foto izstādes.

Latvijas fotogrāfus aicina pievienoties Foto dienu izstāžu programmai

Lai izveidotu pēc iespējas pilnīgāku Latvijas laikmetīgās un dokumentālās fotogrāfijas kopainu, Foto dienu rīkotāji aicina pieteikties Latvijas fotogrāfus, kuri vēlas rādīt Ogres un novada skatītājiem savas personalās vai grupu izstādes, līdz š.g. 1. augustam nosūtot pieteikumu Foto dienu rīkotājiem.

"Foto dienas. Ogre 2012." preses sekretāre Baiba Strazdiņa stāsta: "Latvijas fotogrāfiem līdz 1. augustam ir iespēja pieteikties Fotogrāfu maratona dalībnieku atlases kārtā un iesniegt darbus izstādei "Pilsētvide mūsdienu dokumentālaja fotogrāfijā".

Darbus izstādei atlasīs žūrija, kuras sastāvā būs fotogrāfi - Inta Ruka, Andrejs Grants un mākslas zinātniece, LNMM kuratore Irēna Bužinska. Foto dienu rīkotāji pieļauj, ka atkarībā no iesniegto darbu skaita un izvērtējama apjoma esošais žūrijas sastāvs var tikt papildināts. Šī pati žūrija vērtēs arī atlases konkursam iesniegtās, Fotogrāfu maratona dalībnieku foto prezentācijas."

Interesenti par dalības iespējām Foto dienās var lasīt interneta vietnē: www.fotoklubsogre.lv , tās sadaļā – Foto dienas 2012.

Latvijai ir nepieciešami fotogrāfiju popularizējoši pasākumi

Semināra idejas autors Vitauts Mihalovskis stāsta: "Iepriekšējos gados semināru veidojām slēgtai auditorijai, fotogrāfijas profesionāļiem un amatierfotogrāfiem, bet laikam ritot un piepulcējoties gan dalībniekiem, gan skatītājiem, seminārs "Egona Spura ceļš" iesācis procesu, kam rezultātā likumsakarīga ir tā turpmāka transformācija sabiedriski nozīmīgākā un daudz plašākā pasākumā – Foto dienās." Šāds formāts pieļauj izvērstu izstāžu un izglītojošu pasākumu programmu, kas orientēta nevien uz nozares profesionāļiem, bet arī uz plašu skatītāju auditoriju.

Latvijas kultūrā stabilu vietu ieņem vizuālās mākslas, kuru vidū ir arī fotogrāfija. Kā patstāvīgam mākslas veidam, tam ir nozīmīgi visos iespējamajos veidos pieteikt un eksponēt sevi sabiedrībai, rosināt skatītājā interesi un spēju izprast fotogrāfijas izteiksmes valodu. Digitālo tehnoloģiju laikmetā fotogrāfija zaudējusi šauri specifiskas profesionāļu cunftes statusu un šodien fototehnika ir gandrīz katrā mājā. Pieaugot foto tehnoloģiju iespējām, nozares pārstāvjiem jārūpējas, lai līdzi tehnoloģijām augtu arī to lietotāju amata un mākslinieciskās prasmes, bet skatītājos - fotogrāfijas izpratne.

V. Mihalovskis uzskata, ka: "Laikmetā, kad fotoaparāts ir pilnībā automatizēts un aprīkots ar programmatūru, kura izrēķina optimālo ekspozīciju, iestāda autofokusu un veic citas nepieciešamās funkcijas, nav māka nospiest kameras slēdzi. Šobrīd, vairāk kā jebkad iepriekš fotogrāfijas vēsturē, nozīme ir fotogrāfa spējai saskatīt būtisko, iezīmīgo apkārtējā pasaulē, vidē un sabiedrībā. Saredzēto spējot mākslinieciski un saturiski vērtīgi parādīt fotogrāfijā."

Latvijas fotogrāfijas radošās potences joprojām ir nepilnīgi izmantotas. Foto izstāžu skaitu varam vēlēties daudz lielāku un to saturu vēl kvalitatīvāku. Tāpat kā saturīgu dialogu starp nozarē strādajošajiem, un jo īpaši starp fotogrāfu un skatītāju.

Tāpēc Ogres Foto dienu rīkotāji sev izvirzījuši mērķi veicināt fotogrāfu radošo darbu un izstāžu aktivitāti. Foto dienu laikā popularizēt dokumentālo fotogrāfiju, izceļot tās sabiedriski sociālo nozīmību un plašās radošās iespējas. Sekmēt dialogu un pieredzes apmaiņu starp nozarē strādājošajiem fotogrāfiem.

Turpinot E, Spura uzsākto darbu Foto dienu organizatori par ļoti nozīmīgu uzskata - sabiedrības, īpaši jauniešu auditorijas izglītošanu fotogrāfijas uztverē un izpratnē, kā arī amata prasmēs. Domu un pieredzes apmaiņa, iespēja mācīties no pieredzējušu meistaru parauga un vienkopu eksponēts plašs autoru darbu klāsts dos iespēju jaunajiem fotogrāfiem radošam salīdzinājumam un motivēs jaunos sava ceļa meklējumiem fotogrāfijā. Akcentējot šo V. Mihalovskis teic: "Tāpēc Foto dienās, Ogrē aicināti piedalīties fotogrāfi nevien no Latvijas, bet arī no kaimiņu valstīm, kuras atrodas pie Baltijas jūras - Lietuvas, Igaunijas, Krievijas, Polijas un Zviedrijas. Festivālā tradicionāli piedalās profesionāli fotogrāfi un amatierfotogrāfi. Savu ieguldījumu izziņas procesā Foto dienu pasakumu laikā dos arī lektori - profesionāli fotogrāfi ar ilglaicīgu un starptautisku pieredzi, fotogrāfijas pētnieki un mākslas zinātnieki, pedagogi, kuru specializācija ir fotogrāfija un māksla, foto tehnikas un ar to saistīto produktu ražotāju uzņēmumu pārstāvji."

Šī gada oktobris Ogres pilsētā atvēlēts fotogrāfijai. "Foto dienas. Ogre 2012" Ogrē iecerētas kā svētki pašiem fotogrāfiem un plašajai skatītāju auditorijai visā Latvijā.