FotoAkadēmija logoFotoAkadēmija uzsāk jauno rudens semestri ar plašu foto kursu piedāvājumu Rēzeknē. Piedāvājumā ir kursi gan iesācējiem, gan tiem, kuriem jau ir priekšzināšanas šajā jomā.

Iesācējiem piedāvājam kursu "Digitālās fotogrāfijas pamati". Kursa mērķis ir iepazīstināt kursa dalībniekus ar digitālās fotokameras darbības principiem; attēla veidošanas principiem kā no tehniskā tā arī no estētiskā viedokļa. Svarīga apmācības daļa ir mājas darbi. Kursa sākums 21. oktobrī.

Tiem, kas vēlas paplašināt savas prasmes, piedāvājam programmu "Kompozīcija fotogrāfijā". Šis kurss sniedz iespēju pilnveidot savas zināšanas attēla veidošanā, apzināt savas radošās iespējas, un iemācīties tās izmantot jūsu praktiskajā darbā. Veidot fotogrāfijas kas spēj pievērst sev uzmanību ne tikai ar pareizi izpildītiem tehniskās izteiksmes līdzekļiem, bet arī būt vizuāli harmoniskas un estētiskas. Kurss sāksies 22.oktobrī.

Klausītāji, kas vēlas apgūt grafisko redaktoru darbam ar fotogrāfiju var apmeklēt kursu "Darbs ar grafisko redaktoru Adobe Photoshop CS", kursa mērķis ir iepazīstināt kursa dalībniekus ar grafiskā redaktora "Adobe Photoshop CS" darba principiem, iemācīties pārliecinoši strādāt ar grafisko redaktoru: apgūt digitālās fotogrāfijas apstrādes principus, iemācīties veidot fotoattēlu kolāžas, darboties ar teksta redaktoru "Adobe Photoshop CS" darbā. Kurss sāksies 25.oktobrī.

Tāpat tiek piedāvāta iespēja apmeklēt radošās darbnīcas "Asociatīvā fotogrāfija" un "Painted photography". Mācību programma "Asociatīvā fotogrāfija" veltīta tam, lai palīdzētu cilvēkam apzināt savas slēptās radošās iespējas, un iemācīties tās izmantot. Tas palīdz pārvarēt aizspriedumus un bailes, kas bieži bremzē mūsu radošo darbību. Nodarbību laikā dalībnieki mēģina saprast, kā strādā apziņa, izprast savas iekšējās motivācijas, kas mudina fotografēt. Radošās darbnīcas "Painted photography" ir iespēja attīstīt savas radošās iespējas art fotogrāfijas jomā. Veidot fotogrāfijas kas spēj pievērst sev uzmanību ar jauniem, interesantiem moderniem mākslinieciskās izteiksmes līdzekļiem.

Piedāvajam apmeklēt arī kursu – praktikumu "Modernais studijas portrets", kursa mērķis ir sniegt nepieciešamās teorētiskās un praktiskās zināšanas studijas darbā modernā portreta uzņemšanai, apgūt nianses, kas ir nepieciešamas darbā ar modeli. Iepazīstināt kursa dalībniekus ar portreta uzņemšanas pamatshēmām, studijas apgaismojumu, un praktiskām portreta uzņemšanas tehnoloģijām.

FotoAkadēmijas foto kursi ir orientēti uz klausītājiem dažādu sagatavotības līmeni un pieredzi fotogrāfijā. Šeit profesionāli fotogrāfi, fotogrāfijas pasniedzēji palīdz apgūt teorētiskos un praktiskos aspektus, sniedzot iespēju pārskatīt un papildināt savus priekšstatus un zināšanas par gaismu, krāsu, kompozīciju un žanru. Viņi atklāj savus meistarības noslēpumus, novērtē klausītāju darbus un dod padomus, kā atrast savu, neatkārtojamu ceļu fotogrāfijas pasaulē. Nodarbībās grupās ne vairāk kā 12 cilvēki. Pabeidzot apmācības FotoAkadēmijā, kursu dalībnieki saņem apliecību.

Nodarbības notiek Rēzeknē, Maskavas ielā 22, 1.stāvā, biznesa inkubatora "Ideju viesnīca" telpās, pasniedzējs Leonīds Važnais. Plašāka informācija par kursu programmām, ilgumu un cenām ir pieejama FotoAkadēmijas mājas lapā www.fotoakademija.lv.