FotoAkadēmija logoFotoAkadēmija piedāvā programmu jauniešiem rudens brīvdienu laikā Melnbaltās fotogrāfijas darbnīca.

Melnbaltās fotogrāfijas darbnīcu apmeklēt aicināti jaunieši, gan ar priekšzināšanām fotogrāfijas jomā, gan arī bez. Kursa mērķis ir ieskicēt fotogrāfijas procesu attīstību no pašiem tās pirmssākumiem līdz digitālajai fotogrāfijai, kā arī iepazīties ar dažādiem fotogrāfijas žanriem, aplūkot kompozīcijas pamatus fotogrāfijā u.c. Katru dienu ir paredzēta praktiskā darbošanās fotolaboratorijā. Apgūsim fotogrammu izgatavošanas procesu, attēlu iegūšanu ar Camera obscura, fotofilmas attīstīšanu un melnbalto fotogrāfiju izgatavošanu.

"Mūsdienās fotogrāfija ir kļuvusi par sociālu rituālu. Ja notiek kāds ievērības cienīgs pasākums, ir grūti atrast kādu, kas nefotografē. Bildē visi – ar nopietnām kamerām, ar telefoniem. Tomēr galvenais vienmēr – kāds ir rezultāts? Šis jautājums ir tik pat svarīgs, kā slēdža nospiešanas brīdis", saka kursa pasniedzēja Gunta Andersone un aicina iegūt iespējami labāko un efektīgāko attēlu, kādu vien konkrētā kamera spēj tehniski nodrošināt.

Gunta Andersone fotogrāfiju mācījusies Ogres fotostudijā pie Egona Spura. 20. gs. deviņdesmitajos strādājusi presē. Paralēli tam vadījusi jauniešu foto pulciņu Rīgas jauno tehniķu stacijā, vēlāk Tehniskās jaunrades namā "ANNAS 2". Līdz 2012 gadam vadījusi fotogrāfijas programmu Latvijas kultūras koledžā, lasījusi lekcijas studentiem.

Piedalījusies izstādēs: 2002.g. fotoizstāde "Tepat, aiz loga" Latvijas Dabas muzejā ar LKKF atbalstu; 2004. g. kopā ar A.Gulbe, A.Grosšteins "36 kadri Alberta ielā 1"; 2007. g. kopā ar K.Kalns, H.Liepiņš "Aiz stūra" Andrejsalā, Metināšanas darbnicā.

Kursā paredzētas 4 nodarbības. Kurss notiks pirmdien, otrdien, trešdien, ceturdien, no 28.10. – 31.10.2013., 11:00 – 15:00. Dalības maksa par visu kursu – 149 LVL. Pēc kursa beigšanas dalībnieki saņem apliecības. Nodarbības notiks FotoAkadēmijā, Dzirnavu ielā 20, Rīgā.