Iveta ĶestereCeturtdien, 5. decembrī, plkst. 18:00 Latvijas Fotogrāfijas muzejs ielūdz uz lekciju “Politiskā propaganda un slēptā pretošanās Padomju Latvijas klases telpā” un diskusiju ar Latvijas Universitātes profesori, Pedagoģijas zinātniskā institūta vadošo pētnieci Ivetu Ķesteri.
Latvijas pedagoģijas vēstures pētnieki gadu gaitā ir apkopojuši vairākus simtus klases telpu fotogrāfiju, kas uzņemtas padomju režīma laikā. Šīs fotogrāfijas atklāj klases telpas vizuālo ainavu ar tās oficiālajām nodevām politiskajai varai, gan arī klases neoficiālo kultūru, ko veidojuši paši skolēni un skolotāji. Padomju vizuālās propagandas stāsts atbild uz jautājumiem, cik ātri propagandas materiāli nokļuva klases telpā, kuri klases telpas ikdienas elementi tika padarīti par politiskās propagandas līdzekļiem, kas bija galvenie propagandas „varoņi”, kā skolotāju un skolēnu tēli tika izmantoti propagandas nolūkos un kā propaganda mainījās gadu gaitā. Taču ikviena vara neizbēgami producē interešu konfliktu un, lai cik tā būtu nežēlīga un represīva, vienmēr pakļautajiem atliek neliela vieta pretestībai. Jaunās – padomju – Latvijas iedzīvotāji ātri apguva, cik bīstama ir atklāta pretošanās, tāpēc par viņu ikdienu kļuva apzināta vai neapzināta slēptā pretošanās, kuras stāstu atklāj arī klases fotogrāfijas.
Iveta Ķestere (Dr.paed.) ir Latvijas Universitātes profesore, vairāk kā 150 publikāciju un deviņu grāmatu, kas veltītas izglītības vēsturei, autore, līdzautore un redaktore. I. Ķestere ir bijusi viespētniece Lēvenes universitātē Beļģijā un vairākkārt – G. Ekarta starptautiskajā mācību grāmatu pētniecības institūtā (Georg Eckert Institute for International Textbook Research) Vācijā. Viņa ir lasījusi vieslekcijas universitātēs Beļģijā, Vācijā un Itālijā. Viņas aktuālie pētniecības projekti ir Spānijas valdības atbalstīts pētījums (2018-2021) ‘Izglītības audiovizuālie avoti (dokumentālās filmas un kinohronikas) Eiropas totalitārajos režīmos’ (Analysis of the audio-visual representations of the education showed in documentaries and newsreels under European totalitarianisms), kā arī pētījums Viļņas universitātē (2019-2021) ‘"Jaunā cilvēka" audzināšana padomju skolā’ (Raising of the "New Man" in Soviet schools). I. Ķesteres akadēmiskās intereses ir vēstures pētniecības metodoloģija, izglītība diktatūras periodos, kā arī skolas realitātes un skolotāja profesijas pētniecība, izmantojot vizuālos un materiālos avotus.
Maksa par ieeju 1,50 eiro (muzeja izstādes ieejas cena). Pasākums notiks latviešu valodā.