Grāmata Jānis KreicbergsFotogrāfs Jānis Kreicbergs (dz. 1939.g.) ir spilgta personība Latvijas kultūras ainavā - ne tikai talantīgs un radoši aktīvs fotogrāfs, bet arī starptautisku un vietējo fotoizstāžu rīkotājs un kurators. Daudzas Kreicberga fotogrāfijas līdz šim izstādītas un publicētas dažādos izdevumos, taču pirmo reizi autora darbu izlase kopā ar autora daiļrades analīzi publicēta apjomīgā albumā. Grāmatā apkopotie Jāņa Kreicberga darbi tapuši vairāk nekā 50 gadu laikā (no 1958. līdz 2009. gadam). Albumā iekļauti gan daudzkārt publicēti un daudzviet izstādīti darbi, gan pirmpublicējumi. Viens no Jāņa Kreicberga tematiskajiem vadmotīviem: sievietes tēla, personības interpretēšana, manevrējot starp universālo (seksualitāte) un individuālo (personība).

Grāmatas "Jānis Kreicbergs" nākšana klajā ir īpašs notikums Latvijas kultūras ainā arī tāpēc, ka pirmo reizi Latvijā fotomākslinieka radošā darbība un dzīve skatīta no profesionālas mākslas zinātnes un vēstures skatpunkta, t.i. balstoties uz pārbaudītiem faktiem, publikācijām un arhīvu materiāliem. Šāds skatījums beidzot ļauj aplūkot fotomākslu 20. gs. profesionālās mākslas vēstures kontekstā.

Grāmatā iekļauto eseju un pētījumu autores ir mākslas zinātnieces Laima Slava un Alise Tīfentāle, un kultūras teorētiķe Katrīna Teivāne. Nenovērtējamu ieguldījumu grāmatas tapšanā sniegusi grāmatas māksliniece un attēlu redaktore Zenta Dzividzinska, ilgstošā sadarbībā ar fotogrāfu Jāni Kreicbergu.

Grāmatā "Jānis Kreicbergs" ir iekļauti turpmākiem Latvijas fotomākslas pētījumiem būtiski materiāli: Jāņa Kreicberga detalizēta un ilustrēta biogrāfija, starptautisko un vietējo izstāžu saraksts ar izstādīto darbu uzskaitījumu, kā arī detalizēta bibliogrāfija.

Teksts latviešu un angļu valodā.
Apjoms: 240 lpp, cietais sējums
Pagaidām pārdošanas cena 10Ls.

Grāmata izdota ar Valsts Kultūrkapitāla fonda un Jūrmalas pilsētas domes atbalstu.

Grāmatu var iegādāties labākajās Latvijas grāmatnīcās, galerijā "Istaba", izdevniecībā "Neputns" un interneta veikalā www.neputns.lv.