No šā gada 8. maija līdz 5. jūnijam Rīgas Mākslas telpā Eiropas kultūras programmas ietvaros norisināsies Rīgas Fotomēneša 2014 centrālais notikums – izstāde "Viewfinders. Laikmetīgā Baltijas un Ziemeļvalstu fotogrāfija", kurā piedalās mākslinieki no astoņām valstīm - Tobiass Feldts un Klāra Šelstrēma (Thobias Fäldt & Klara Källström, Zviedrija), Sāra Bjarlanda (Sara Bjarland, Somija), Marge Monko (Igaunija), Pauls Kuimets (Paul Kuimet, Igaunija), Astrida Kruse Jensena (Astrid Kruse Jensen, Dānja), Marija Šovolda (Marie Sjøvold, Norvēģija), Pjeturs Tomsens (Pétur Thomsen, Islande), Mindaugas Ažušilis (Lietuva), Indre Šerpitite (Indre Šerpytyte (Lietuva), Sāra Geratsa (Sarah Gerats, Norvēģija), Joahims Fleinerts (Joachim Fleinert, Dānija), Larss Tunbjorks (Lars Tunbjörk, Zviedrija) un divi Latvijas mākslinieki – Ieva Epnere un Ivars Grāvlejs.

Izstāde fokusējas uz cilvēku sevis meklējumiem mūsdienu pasaulē, viņu privāto telpu un pašiem sev uzdotajiem jautājumiem. Autorus ar atšķirīgo pieredzi vieno interese par attēlu, kas jau piedzīvojis jauno tehnoloģiju izvērtējumu. Viņi lieto fotogrāfiju kā mākslas mediju – izceļ savas idejas, vēstījuma nozīmību un labprāt eksperimentē ar robežu nojaukšanu, brīvi integrējot fotogrāfiju citos medijos. Daži autori redz video kā foto iespēju paplašinājumu, citiem fotogrāfija kļūst par instalācijas pamatelementu.

Viewfinders autorus vieno arī piederība laikmetīgajai fotogrāfijai, kas norāda ne tikai uz nesenu darbu tapšanas laika periodu, bet arī uz mākslinieku domu laikmetīgumu un interesi strādāt ar aktuālām tēmām. Noteicošās starp tām atklāj izstādes kuratore Inga Brūvere, pētot un iepazīstot situāciju Baltijas un Ziemeļvalstu pēdējo gadu fotomākslā. Viņas redzeslokā no blīvā tēmu loka drīz vien izkristalizējās dažas skaidri redzamas, reģionam raksturīgas tendences: interese reflektēt par urbāno kā cilvēka un dabas sadzīvošanas problēmu; interese par pagātni, kas sasniedzama caur personiskām un citu ļaužu atmiņām; mūsdienu sieviešu fokusēšanās uz savu ikdienu, nereti ļaujot to iekrāsot sapņainām, sirreālām iedomām. Un visbeidzot arī tieksme savu dzīvi un apkārt notiekošo vērtēt ar veselīga humora devu. Izstādes dalībnieku darbos minētās iezīmes dažbrīd pārklājas intensīvi krustu šķērsām, bet brīžam ir tikai viegli nojaušamas.

8. maijā plkst. 16.00 Rīgas Mākslas telpā notiks tikšanās ar izstādes māksliniekiem un kuratori.

Izstāde "Viewfinders. Laikmetīgā Baltijas un Ziemeļvalstu fotogrāfija" veidoja Rīgas Fotomēnesis 2014 sadarbībā ar nodibinājumu Rīga 2014, Ziemeļu Ministru padomes biroju Rīgā, Foto Kvartālu, Latvijas Mākslinieku savienību un Dānijas Kultūras institūtu.

Izstādi atbalsta: nodibinājums Rīga 2014, Rīgas dome, Latvijas Kultūras ministrija, Valsts Kultūrkapitāla fonds, SIA "Rīgas Nami", Rīgas Mākslas telpa, Zviedrijas, Lietuvas, Igaunijas, Somijas, Norvēģijas un Dānijas vēstniecības, EEZ / Norvēģijas finanšu instruments, SIA Groglass, "Nordic Partners" SIA "NP Management", starptautisks juridiskais birojs BNT, SIA "DSV Transport", FineArtPrint.

Vairāk par Rīgas Fotomēnesis 2014 programmu www.rigaphotomonth.com