Savvaļas zirgi 2015 Foto E.Nordmanis MLCeturtdien, 8. janvārī, plkst. 18.00 Latvijas Dabas muzejā notiks izglītojošs pasākums, kurā dabas pētnieks Einārs Nordmanis ar priekšlasījumu par savvaļas zirgiem Zooloģijas ekspozīcijā atklās fotoizstādi "Ar vējiem krēpēs".

Savvaļas zirgi- tarpāni reiz bija sastopami visā Eirāzijas teritorijā, bet jau 19.gadsimta beigās dzīvs nebija palicis neviens savvaļas tarpāns. 20. gadsimtā dabiskas selekcijas rezultātā radās pussavvaļas ganāmpulki, kuri dažādu dabas aizsardzības programmu ietvaros mūsdienās tiek izplatīti Eiropā. Tā tiek pielietota viena no efektīvākajām pļavu apsaimniekošanas metodēm – dabiska, ekstensīva noganīšana, izmantojot dzīvei savvaļā pielāgotas lielo zālēdāju sugas.


Pils sala Jelgavas pilsētas teritorijā ir viena no pēdējām vietām Latvijā, kur saglabājušās neskartas dabiskās palieņu pļavas, tā ir iekļauta Eiropas nozīmes dabas liegumā "Lielupes palienes pļavas", un teritorijas apsaimniekošanas nolūkos 2007. gadā tika palaisti pirmie 16 savvaļas zirgi, bet šobrīd tur savvaļā dzīvo jau 58 zirgi.
Fotogrāfu radošās grupas ceļojošā izstāde "Ar vējiem krēpēs" atklāj Pils salā Jelgavā mītošo savvaļas zirgus dažādos gadalaikos un dzīves posmos. Fotogrāfijas izstaro vitalitāti un optimismu, kādu iespējams gūt, tikai ieskatoties šiem brīnišķīgajiem dzīvniekiem acīs.
Ar savu pieredzi darbā ar savvaļas zirgiem ceturtdien, 8. janvārī, plkst. 18.00 dalīsies ganāmpulka uzraugs un dabas draugs Einārs Nordmanis un fotogrāfu radošās grupas pārstāvji. Pasākuma ieejas maksa – 1.42 € (1.00 Ls).

Izstāde "Ar vējiem krēpēs" apskatāma Zooloģijas ekspozīcijā muzeja darba laikā līdz 2015. gada 30. aprīlim (ar muzeja ieejas biļetēm).