Afiša foto sesitivityVizuālās identifikācijas reģistrācija "Neasums kā estētiskā forma".
Latgales kultūrvēstures muzejā no 2015.gada 19.septembra līdz 10.oktobrim apmeklētāji tiek aicināti iepazīties ar fotoizstādi "Sensitivity" (Jūtīgums), kas ir fotogrāfa un fotogrāfijas pasniedzēja Leonīda Važnā jaunākais veikums mākslas fotogrāfijas jomā.
Izstādes projekts mākslas fotogrāfijā "Sensitivity" ir eksperimentālā fotogrāfija - piktoreālās fotogrāfijas reanimācija.
Projekta pamatā ir vizualitātes pētniecība, radošais eksperiments izmantojot dažāda veida optiku un optiskās ierīces, kas veido neasuma, romantisma izjūtu, šoreiz tas ir vienas lēcas objektīvs "Lensbabie" kura lietošanas rezultātā veidojas jauns vizuālais tēls, kas īstenībā nepastāv fiziski, bet veidojas tikai īslaicīgi fotografēšanas procesā, kas arī tiek fiksēts.
Apskatot fotogrāfijas, pirmajā mirklī var rasties iespaids, ka attēli ir vienkārši nepareizi nofotografēti, visbiežāk ir uzskats, ka attēlam jābūt perfektam asuma ziņā, bet mākslas fotogrāfijā var būt savādāk. Attēla neasums noslēpj sīkās detaļas, "laupa" konkrētumu, faktus, atstāj skatītājam iespēju pašam vedot to vizuālo estētisko ilūziju, kas viņam ir tuva un saprotama.
Piktoreālās fotogrāfijas uzdevums ir izraisīt skatītājā pozitīvas, estētiskas emocijas, kuras veidojas pārdomu rezultātā vērojot attēlu.
Fotoizstāde "Sensitivity" ir fotogrāfa Leonīda Važnā iepriekšējo divu fotoizstāžu cikla likumsakarīgs turpinājums, kas ir modernās vizualitātes pētījumi fotogrāfijā. Iepriekšējie projekti: Asociatīvās fotogrāfijas izstāde "Test of the city" un eksperimentālās fotogrāfijas iestāde "Blue Skies & Actress".
Izstāde "Sensitivity" - "Neasums kā estētiskā forma" ir mēģinājums popularizēt eksperimentālo fotogrāfiju, tostarp atgādināt arī par piktoreālo fotogrāfiju, kura ir spējīga patstāvīgi eksistēt un attīstīties mūsdienu modernajā vizuālajā telpā.