Aleksandra Babičusa fotoLatvijas Kāzu fotogrāfu Asociācija organizē Lietuvas fotogrāfa Aleksandra Babičusa meistarklasi.

Ilgums: divas dienas pa 8 st. (prakse un teorija). Pasākums notiks krievu valodā. Semināra un meistarklases ilgums - 2 dienas.

Pirmā diena. Tehnika un tehnoloģija
Programma:
* Tehnikas izvēle, fotokameru un objektīvu apskats, ko izmanto kāzu fotografēšanā.
* Fotografēšanas tehniskie parametri. Kameras iestatījumi, darba režīmi. Darba īpatnības dažādos apstākļos. Fotografēšanas plānošana
* Reportāžas fotogrāfijas īpatnības, situācijas ietekmes metodes un pakāpes.
* Orientēšanās apkārtējā vidē, darbs ar gaismu, atstarotāju izmantošana. Dabīgā un mākslīgā gaisma. Piegaismošana bez atstarotājiem. Gaismas shēmas, Fotografēšanas punkta izvēle. Fotografēšana naktī. Portrets kāzu fotogrāfijā, kad un kā? Darbs ar asistentu un otro fotogrāfu. Mijiedarbība ar video operatoru. Kompozīcijas īpatnība fotografējot ar dažādiem objektīviem. Dinamika kadrā. Darba process pēc fotografēšanās. Aprīkojums un programmas nodrošinājums. Materiāla atlase un šķirošana.
* Pēcapstrādes īpatnības. Krāsu korekcijas princips un metodes. Nikon Capture NX programmas izmantošana, iespējas un tehnoloģija.
* Materiāla glabāšana. Rezervju kopijas. Slide show taisīšana, materiāla izvēle, noteikumi. Konsultācijas portfolio sastādīšanai.

Otrā diena. "Psiholoģija un filozofija"
Programma:
* Fotogrāfijas uztvere. Fotogrāfa personības loma. Komunikācija ar pārējiem. Amatniecības savienošana ar radošumu.
* Kāzu fotogrāfijas īpatnības un novērtēšana no skatītāju puses. Fotosesija un reportāža.
* Fotogrāfija ar fotogrāfa un klienta acīm. Sakritība un pretrunas. Kompozīcija. Uztveres paplašināšana. Plānu un ideju īstenošana. Sazināšanas psiholoģija ar klientu, noteikumi un metodes. Uzvedības noteikumi tikšanas reizē. Pirmā satikšanās. Organizācija. Sarunas veidošana un pasniegšana.
* Psiholoģiskie aspekti darbā ar klientu pirms kāzām un kāzu laikā. "Cilvēki un maskas". Kāzu fotogrāfa mārketinga virsuzdevums. Strādāšanas stratēģija un taktika. Pakalpojumu paketes, veidošana un pasniegšana. Potenciālo klientu vides veidošanas paņēmieni.
* Reklāma (pareiza un nepareiza).

Dalības maksa LKFA biedriem - 180Ls
Dalības maksa pārējiem - 220Ls
Vietu skaits ir ierobežots!

Lai pieteiktos pasākumam jāieskaita drošības nauda 50% apmērā LKFA kontā līdz 29. aprīlim ar norādi: "Aleksandra Babičusa meistarklase". Var samaksāt arī visu summu uzreiz.
Dalībniekiem tiks nodrošinātas kafijas pauzes, par pusdienām būs jāmaksā pašiem, atkarībā no vēlmēm. Būs arī izdales materiāli.

Rekvizīti:

Latvijas Kāzu fotogrāfu asociācija
Reģ. Nr.: 40008130108
Citadeles Banka: LV98PARX0012216690001

Мероприятие на русском языке.


Семинар и мастер-класс двухдневный.

Первый день. "Техника и технология"
Тезисы программы:
* Выбор техники, обзор камер и линз, особенности применения в свадебной фотографии.
* Технические параметры съемки. Настройка камеры, режимы работы, форматы. Особенности работы в различных условиях. План построения съемки.
* Особенности репортажной съемки, степень и методы влияния на ситуацию, техника.
* Ориентация на местности, работа со светом, методы использования отражателей. Свет доступный и искусственный. Подсветка без отражателей. Свет и световые схемы, выбор точки съемки. Работа с искусственным светом. Ночная съемка. Портретная свадебная фотография, особенности. Когда и как? Работа с ассистентом и со вторым фотографом, методы «сосуществования» с видео оператором. Особенности композиции при съемке различными объективами. Динамика в кадре. Рабочий процесс после съемки. Оборудование и программное обеспечение. Отбор и сортировка отснятого материала.
* Основы постобработки фотографий, принципы и методы цветокоррекции. Программа Никон Capture NX, возможности, технология работы * Хранение материала. Резервные копии. Создание слайд шоу – подбор материала, приемы и правила. Рекомендации по эксплуатации фототехники.
* Ответы на вопросы. Разбор и обсуждение фотографий участников семинара. Консультации по выбору фотографий в портфолио.
Второй день. "Психология и философия"
Тезисы программы:
* Фотография. Восприятие фотографии. Роль личности фотографа. Коммуникация со зрителем. Соотношение творчества и ремесла.
* Особенности свадебной фотографии и ее восприятия зрителем . Постановочная фотография и репортаж.
* Фото глазами фотографа и фото глазами клиента. Совпадения и противоречия. Композиция. Расширение восприятия. «Только мгновение». Вложенность планов и идей. Психология общения с клиента, методы и правила. Правила поведения на встрече. Первая встреча. Организация. Построение беседы.
* Работа с клиентом до свадьбы. Работа с клиентом в день свадьбы. Психологические аспекты. «Люди и маски». Маркетинговая сверхзадача свадебного фотографа. Стратегия и тактика работы на рынке. Пакет услуг, формирование, подача. Способы формирования круга потенциальных заказчиков.
* Реклама (правильная и неправильная).

Стоимость участия для членов LKFA - 180Ls
Стоимость участия для всех остальных - 220Ls
Количество мест ограничено!

Чтобы принять участие, необходимо перечислить залог в размере 50% на счёт LKFA до 29. апреля и указать: "Aleksandra Babičusa meistarklase". Можно заплатить и всю сумму сразу.
Участникам будет обеспеченно кофейные паузы, за обед нужно будет платить самим. Будут также и раздаточные материалы.

Rekvizīti:

Latvijas Kāzu fotogrāfu asociācija
Reģ. Nr.: 40008130108
Citadeles Banka: LV98PARX0012216690001