Uzsākot jaunu kalendāro gadu, LKA Latvijas kultūras koledža izsludina uzņemšanu nepilna laika studijām kultūras menedžmenta specialitātē. Interesentiem tiek piedāvātas vienpadsmit apakšprogrammas ar dažādām nozaru ievirzēm, tostarp arī radošās fotogrāfijas specializācijā.


Šīs specializācijas pamatmērķis ir sagatavot kritiski domātspējīgus un fotogrāfijas nozarē praktiski kompetentus speciālistus. Latvijā vecākā augstskolu studiju programma fotogrāfijas nozarē paredz attīstīt mazās un individuālās uzņēmējdarbības pārvaldības kompetences, kā arī iemaņas darbam ar citu autoru veidotiem attēliem. Studiju process balstās uz plašām praktiskām nodarbībām un spēcīgu teorētisko bāzi. Tas nozīmē, ka programmas absolventi, iegūstot koledžas pirmā līmeņa augstās izglītības diplomu, spēj organizēt patstāvīgi savu uzņēmējdarbību pakalpojumu segmentā, integrēties lielāku uzņēmumu darba procesā, kā arī veidot sevi kā radošas personas zīmolu. Studējošie šajā programmā, pateicoties vizuālā vēstījuma kompilēšanas iemaņām un citām kultūras menedžmenta piešķirtajām zināšanām, ir kompetenti veikt arī foto redaktora, kuratora, kā arī reklāmas un sabiedrisko attiecību speciālista pienākumus ar augstām vizuālās valodas pārvaldīšanas prasmēm.
Studēt tiek aicināti arī tie, kas vēlas apgūt profesiju kādā no radošo industriju jomām un kam jau ir amata prasmes, un nepieciešamas iemaņas veiksmīgā uzņēmējdarbībā. Šīs studijas noderēs arī tiem, kam jau ir augstākās izglītības diploms, bet nav profesija. Koledža piedāvā iespēju pielīdzināt iegūtos kredītpunktus un apgūt tikai iztrūkstošos lekciju kursus.
Latvijas Kultūras koledža uzsāk līdz šim nebijušu piedāvājumu Latvijas augstskolu praksē - apgūt studiju saturu lekciju moduļu veidā. Šīs studijas iespējams viegli apvienot ar darbu ikdienā. Pastāv iespēja izvēlēties tikai atsevišķus lekciju kursus redzesloka paplašināšanai tiem, kam nav nepieciešams diploms. Šāds modelis paver plašas izglītības iespējas ikvienam interesentam.
Pieteikšanās iespējama, aizpildot anketu koledžas mājas lapā vai ierodoties personīgi Rīgā, Bruņinieku ielā 57, LKA Latvijas Kultūras koledžas studiju daļā. Plašāka informācija pieejama koledžas mājas lapā kulturaskoledza.lv