VID sniedz šokējošas atbildes par fotogrāfu un nefotogrāfu labdarību (bezmaksas fotografēšanu), jo izrādās par to arī ir jānomaksā milzīgi nodokļi no fotografētāja kabatas.

Līdz šim internetā publicēti neskaitāmi raksti par to, ka fotogrāfam it kā nebūtu par velti jāfotografē, tāpat kā veikalā pārdevējam nebūtu jādāļā savas preces bez maksas. Fotogrāfam tieši tāpat ir milzīgi izdevumi par fototehniku, datoru, telpām, transportu utt. - gluži tāpat kā veikala pārdevējam par veikalu, piegādāto preci utt.. Izrādās fotogrāfa gadījumā situācija ir vēl traģiskāka, jo par bezmaksas fotosesijām (labdarību vai hobiju) ir jānomaksā Valsts Ieņēmumu Dienestam (VID) nodokļi no savas kabatas par it kā gūtajiem ienākumiem un dāvinājuma procesa, bet radušos izdevumus nevar norakstīt. VID tika nosūtīti pāris jautājumi par bezmaksas fotografēšanu un tagad piedāvājam visiem Latvijas fotogrāfiem un nefotogrāfiem iepazīties ar atbildēm, kā arī variet noinformēt draugus ārzemēs cik Latvijā lieliski strādā birokrātiskais aparāts uz nodokļu iekasēšanu. Principā, ja gribiet būt godīgs pilsonis, tad jums būs obligāti jāievēro visas darbības, ko VID sniedzis savās atbildēs. Tas praktiski iznīcinās Latvijas mākslas fotogrāfu sabiedrību, kuri fotografē tikai bez maksas. Principā, sniegtās atbildes skar arī putnu, zvēru, dabas, sporta, dokumentālo vai jebkura veida bezmaksas fotografēšanu. Pat ja jūs tikai mācaties fotografēt, tad arī tas jums būtu pašam jānovērtē pēc vidējiem Latvijas izcenojumiem (vidējiem profesionālu fotogrāfu izcenojumiem) un par to jānomaksā valstij nodokļi - par dāvinājumu un it kā gūtiem ienākumiem. Jā, nepārklausījāties. Tieši tāda ir likumiskā kārtība Latvijā. Lūk konkrētas VID atbildes šajā jautājumā, kuras sagatavoja Šķendera kungs un parakstīja Nodokļu pārvaldes direktors J.Gaiķis.

Vai bezmaksas fotografēšanas gadījumā radušos izdevumus var skaitīt pie saimnieciskās darbības izdevumiem?

Pie pārējiem fiziskās personas ienākumiem, par kuriem ir jāmaksā nodoklis, tiek pieskaitīti no komersantiem, kooperatīvajām sabiedrībām, individuālajiem uzņēmumiem, zemnieku vai zvejnieku saimniecībām, iestādēm, organizācijām, biedrībām un nodibinājumiem saņemtie dāvinājumi, kā arī no fiziskās personas — saimnieciskās darbības veicējas — saņemtie dāvinājumi, ko izmaksājusi fiziskā persona saimnieciskās darbības ietvaros (Likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 8.panta trešās daļas 9.punkts).

Tādējādi Jūsu saimnieciskās darbības ietvaros sniegtie bezmaksas fotografēšanas pakalpojumi fiziskajām personām, kuras tos saņem, ir atzīstami par saņemtajiem dāvinājumiem un Jums sniegtais pakalpojums ir jānovērtē naudas izteiksmē pēc tirgus cenām pakalpojuma sniegšanas dienā.

Tā kā fiziskās personas ienākums no saimnieciskās darbības tiek aprēķināts kā noteiktu ieņēmumu un ar to gūšanu saistīto izdevumu starpība (Likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 11.panta pirmā daļa), tad bezmaksas fotografēšanas laikā radušās izmaksas nevar attiecināt uz saimnieciskās darbības izdevumiem.

Papildus vēršam uzmanību, ka Jums kā ienākuma izmaksātājam (dāvinājuma sniedzējam) no sniegtā pakalpojuma tirgus vērtības ir pienākums ieturēt nodokli ienākuma izmaksas vietā un iemaksāt to budžetā ne vēlāk kā ienākuma izmaksas mēnesim sekojošā mēneša piektajā datumā (Likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 17.panta desmitās daļas 8.punktu). Turklāt, Jums ir pienākums ne vēlāk kā līdz ienākuma izmaksas mēnesim sekojošā mēneša 15.datumam izsniegt fiziskai personai (dāvinājuma saņēmējam) paziņojumu par izmaksātajām ar iedzīvotāju ienākuma nodokli apliekamajām summām un no šīm summām ieturēto nodokli un nosūtīt paziņojumu Valsts ieņēmumu dienestam (Likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 17.panta vienpadsmitās daļas 1.punktu).

Ļoti sarežģīta atbilde un grūti izprotama, kā arī tiem 17.pantiem, uz kuriem ielikta atsauce, nemaz nav tik daudz punktu un tie vispār ir par citu tēmu. Tādēļ tika pasvītrotas svarīgākās vietas. Bet lai vēl skaidrāk būtu saprotama šī Nodokļu pārvaldes direktora atbilde, tad vajadzīgs paskaidrojums. Tātad VID bezmaksas fotografēšanu (arī hobiju vai fotografēšanu ar mobilo telefonu) uzskata par ienākumu gūšanu par kuru jānomaksā nodokļi. Bet ja fotografējat kādu personu, tad šī persona būs guvusi dāvanu par kuru arī viņai būs jānomaksā nodokļi. Attiecīgi visiem Latvijas fotogrāfiem (arī hobijfotogrāfiem) ir jāreģistrējas kā saimnieciskās darbības veicējiem, kā to nosaka likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 11.panta 1.1 punkts:

Par fiziskās personas saimniecisko darbību ir uzskatāma jebkura darbība, kas vērsta uz preču ražošanu, darbu izpildi, tirdzniecību un pakalpojumu sniegšanu par atlīdzību.

No konkrētā jautājuma atbildes var saprast, ja jūs fotografējat bez maksas dabu vai kaut ko tādu, kur nav iesaistīta cita fiziska persona, kas gūst šo labumu (dāvinājumu), tad ienākuma nodokli maksāsiet tika jūs. Jautājums paliek atklāts, ja jūs taisāt selfiju (fotografējat pats sevi), jo tad iespējams būs jāmaksā abi nodokļi jums pašam.

Diemžēl atbildē nav saprotams kādēļ bezmaksas fotografēšanas laikā radušās izmaksas nevar attiecināt uz saimnieciskās darbības izdevumiem, jo iepriekš tiek rakstīts, ka ienākums no saimnieciskās darbības tiek aprēķināts kā noteiktu ieņēmumu un ar to gūšanu saistīto izdevumu starpība. Vienīgais, kas tagad ir skaidrs, ka gadījumos, ja jūs fotografēsiet bez maksas, tad visu šo procesu jums jānovērtē naudas izteiksmē kā gūtais ienākums, par kuru jānomaksā nodokļus, bet visi izdevumi, kas saistīti ar šo procesu ir tikai jūsu pašu ziņā. Izklausās par likumisku genocīdu pret Latvijas tautu. Varbūt Latvijas fotogrāfiem vajadzētu apvienoties vienā zibakcijā (flashmob) un jānofotografē kādā preses konferencē VID ģenerāldirektori Ināru Pētersoni, to novērtējot attiecīgi naudas izteiksmē, ieturēt nodokli ienākuma izmaksas vietā un iemaksāt to budžetā, bet vēlāk I.Pētersonei (dāvinājuma saņēmējai) izsniegt paziņojumu par izmaksātajām ar iedzīvotāju ienākuma nodokli apliekamajām summām un no šīm summām ieturēto nodokli un nosūtīt paziņojumu VID.

Kā fiziskā persona var novērtēt savus ieņēmumus vai izdevumus, ja nav neviena dokumenta, kas to var apliecināt?

Naturālā izteiksmē un pakalpojumu veidā gūtie ienākumi un izdarītie izdevumi tiek novērtēti naudas izteiksmē pēc tirgus cenām, kādas ir bijušas spēkā ienākuma gūšanas vai izdevumu izdarīšanas dienā (Likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 16.panta otrā daļa). Turklāt naturālā (mantiskā) izteiksmē un pakalpojumu veidā gūtie ienākumi tiek novērtēti naudas izteiksmē ienākuma gūšanas dienā.

Ārvalstu brauciena laikā fotografēšanas pakalpojumu saņēmēja apmaksātie izdevumi (lidojuma biļetes, viesnīcas izdevumi, transporta izdevumi u.c izdevumi) ir šo pakalpojumu sniedzēja ienākums. Šos ienākumus novērtē atbilstoši tirgus cenām.

Ienākumu novērtējumam izmantojama interneta vietnēs pieejamā informācija par konkrētās saņemtās preces vai pakalpojuma vērtību, piemēram, brauciena laikā izmantotās lidmašīnas biļetes cenas ir noskaidrojamas konkrētajā lidsabiedrībā, savukārt attiecībā uz viesnīcu izdevumiem ir izmantojama brauciena laikā izmantotās viesnīcas numura cena, ja šāda informācija nav pieejama, tad ir izmantojama tai līdzvērtīgas viesnīcas numura cena. Savukārt citas personas (fotografēšanas pakalpojumu saņēmēja) apmaksātie izdevumi ārvalstu brauciena laikā nav uzskatāmi par fotogrāfa saimnieciskās darbības izdevumiem, jo šo izdevumu apmaksu ir veikusi cita persona.

Kā redzam, tad VID turpina atbildēt tāpat kā iepriekšējā jautājumā un nejaušības kļūdas atbildēs nav ieviesušās. Vienīgais arī izdevumi it kā tiekot novērtēti naudas izteiksmē pēc tirgus cenām. Sīkāk par izdevumiem nekas netiek paskaidrots - vai tie skaitās attaisnoti vai nē. Tomēr, ja jūs braucat kaut kur ārpus Latvijas fotografēt un jums tiek apmaksāts ceļš, dzīvošana utt. (foto festivāli, kāzas, izstādes utt.), tad tas atkal skaitās jūsu ienākums, pat ja tas tiek saņemts naturālā izteiksmē. Tas laikam attiecas arī uz vietējiem braucieniem Latvijas vai kādas pilsētas ietvaros. Ja jūs aizved uz kādu vietu fotografēt, jums tas jānovērtē naudas izteiksmē, jo tas skaitās jūsu ienākums un par to vēl jānomaksā nodokļi - skatīt iepriekšējo skaidrojumu par reģistrēšanos kā saimnieciskās darbības veicējam. Ja jūsu vietā tiek apmaksāti visi šie izdevumi, lai jūs varētu fotografēt bez maksas, tad jums pašam ir jāsarēķina cik tas kopumā izmaksājis pēc tirgus cenām un par to jānomaksā nodokļi, jo tas ir tīrais jūsu ienākums un tie nav attaisnoti izdevumi. Tātad, ja jūs fotografējat kādu personu bez maksas un šī persona apmaksā ceļu, dzīvošanu un varbūt vēl kaut ko dod jums naturālā izteiksmē, tad tas viss ir jānovērtē naudas izteiksmē pēc tirgus vērtības, kas uzskatāms par jūsu tīro ienākumu (tur nevar būt jūsu attaisnotie izdevumi). Tad tam visam pieskaitiet klāt it kā šādas bezmaksas fotosesijas izcenojumu, atkal aprēķinātu pēc vidējās tirgus vērtības, un jūsu ienākumi jau ir vismaz dubultojušies, pat neskatoties uz to, ka jūsu kontā nav ieripojis neviens eiro cents. Neko no aprakstītā jums nav tiesības norakstīt attaisnotajos izdevumos. Ar to viss pasākums ar VID nav beidzies. Vēl jūsu pienākumos ietilpst ieturēt nodokli ienākuma izmaksas vietā (piemēram, izstādes atklāšanā Briselē) un iemaksāt to budžetā, bet vēlāk bezmaksas fotografējamai personai (dāvinājuma saņēmējam) izsniegt paziņojumu par izmaksātajām ar iedzīvotāju ienākuma nodokli apliekamajām summām un no šīm summām ieturēto nodokli un nosūtīt paziņojumu VID. Protams, ja uz ielas kaut kur reportāžas veidā kādu fotografējat, tad uzreiz ir jāpalūdz visi personas dati, lai varētu veikt iepriekš aprakstīto operāciju.

Viss rakstītais nav 1.aprīļa joks, bet oficiāla VID augstas amatpersonas - Nodokļu pārvaldes direktora J.Gaiķa rakstiska un personiski parakstīta atbilde uz konkrēti uzdotiem jautājumiem. Attiecīgi rodas jautājums kā rīkoties Latvijas iedzīvotājiem, kas kaut reizi mūžā kaut ko fotografējuši, pat neņemot vērā sarežģījumus, kas radušies mākslas fotogrāfiem Latvijā?