Iepriekš sarakstītais par nodokļu nomaksu tā arī nav ticis atbildēts ne no viena profesionāļa puses, izņemot VID viedoklis. Visi uzskata, ka par bezmaksas fotografēšanu, tātad arī par pašportretu, vai ceļojuma fotografēšanu jums VIDam jānomaksā nodokļi un tātad jāreģistrē savu saimniecisko darbību. Daži uzskata, ka ja neesat reģistrējušies kā saimnieciskās darbības veicējs, tad variet turpināt fotografēt bez maksas. Bet ko tad darīt mākslas fotogrāfiem, ja tie tomēr ir reģistrējušies un kādreiz kādu bildi pārdod vai kā savādāk gūst reizēm ienākumus? Jautājums tā arī nav atbildēts līdz galam.
Bet ar to VID uzvaras gājiens nav beidzies. Tagad notiek vēl agresīvākas darbības, kas vērstas pret Latvijas fotogrāfiem, jo ja fotografējat pasākumos, tad jums jābūt arī fotogrāfa izglītību apliecinošs dokuments.

Pārkopēts sašutuma sauciens pēc palīdzības:
Gadijās šinīs dienās šaize ar dažādām valsts instancēm.
Kantorim noslēgts līgums ar mani par darbu izpildi(līgumā nav rakstīts ka esmu fotogrāfs).
Mani aizsūta uz vienapasākuma(tā to nosauksim) bildēšanu. Bildēju savā mierā, tad parādās tante ar kaut kādu apliecību no kaut kādas darba kontroles, un sāk man jautāt ko es te darot. Paskaidroju ka no kantora izpildu uzdevumu, iztaujā kas par kantori, es pastāstu, visu rūpīgi pieraksta un aiziet.
Nākošā dienā tante kopā ar VID tanti kantorī un sāk pārbaudīt darba līgumus, vis ok, līgums noslēgts bet man nav profesionālās izglītības apliecības ka drīkstu veikt fotogrāfa darbu, un tas nozīmē ka esmu pārkāpis kaut kādus tur darba noteikumus, un tagad draud ar sodanaudām gan kantorim gan man...

Oriģināls ar komentāriem lasāms fotOblog.lv.

Jāatgādina, ka šobrīd Latvijā gandrīz nevienam no vecmeistariem (mākslas fotogrāfiem) nav speciālās fotogrāfa izglītības. Tad viņi nedrīkst šodien vairs fotografēt ne bez maksas ne par maksu, ja nav fotogrāfa apliecinošās izglītības apliecības un nomaksāti nodokļi par bezmaksas fotografēšanu?