Liepājas pilsētas Dome sadarbībā ar Darmštates (Vācija) pilsētas Domi par godu Liepājas un Darmštates pilsētu sadraudzības 15 gadu jubilejai rīko Darmštates fotogrāfes Ilzes Irmšeres (Ilse Irmscher) fotoizstādi "Smiltis un jūra", kuras atklāšana būs 10. jūnijā plkst. 16.00 Liepājas Latviešu biedrības namā.
Ilze Irmšere (Ilse Irmscher) ir dzimusi 1946.gadā Darmštatē. Viņa ir ieguvusi rūpniecības menedžeres izglītību un dažus gadus strādājusi Darmštates sadraudzības pilsētā Francijā – Trojā. Šobrīd Ilze Irmšere jau dažus mēnešus ir pensijā un var vairāk nodoties savam hobijam - fotogrāfijai. Interese par citām zemēm un kultūrām allaž ir Irmšeres kundzi uz ilgāku laiku aizkavējusi ārzemēs. Viņu fascinē notvert šo eksotisko vietu īpašo noskaņu un šarmu, un dot skatītājam iespēju pievērst uzmanību šķietami nenozīmīgām ikdienas lietām, kas viņas fotogrāfijās redzamas pavisam citā gaismā. Tikpat aizraujoši Ilzei Irmšerei šķiet vietās, kas ir steigas un trauksmes pilnas, atrast motīvus, kas izstaro mieru un meditatīvu noskaņu. Bez tam viņa kā brīvprātīgā palīdz aprūpēt Darmštates sadraudzības pilsētu delegācijas un pilda gida pienākumus.

Liepāju ar Vācijas pilsētu Darmštati saista ilga un cieša sadarbība kultūras, izglītības, sporta, veselības aprūpes un humānās palīdzības jomā. Liepāja un Darmštate sadraudzības pilsētu līgumu noslēdza 1993. gada aprīlī lielā mērā pateicoties brīvkundzei Valtrautei fon Tīzenhauzenai un viņas aktivitātēm. Brīvkundzes senči kādreiz dzīvoja Liepājā. Brīvkundze Valtraute fon Tīzenhauzena ir organizācijas "Darmštates Iniciatīva Liepājai" biedre. Šī organizācija kopš 2000. gada ar vairākiem labdarības projektiem ir atbalstījusi Liepājas Speciālo internātskolu, Liepājas jauniešu dienas aprūpes un rehabilitācijas centru personām ar garīgās attīstības traucējumiem, Liepājas Veco ļaužu dzīvojamo māju, Bērnu bāreņu aprūpes centru "Liepāja", Liepājas 15. vidusskolu u.c.

Šī gada septembrī saistībā ar Liepājas un Darmštates pilsētu sadraudzības 15. gadadienu tiek plānoti vairāki pasākumi ar Darmštates pārstāvju piedalīšanos. Arī pašvaldības pārstāvji šīs nedēļas nogalē dosies uz Darmštati piedalīties pilsētu sadraudzības jubilejas pasākumos. Svētku ietvaros viens no Darmštates tramvajiem tiks nosaukts Liepājas vārdā.