Daiga KalniņaIzstādē "Fantāzija un daba starp betonu un tēraudu" tiekas divu ES valstu pārstāvju Daigas Kalniņas (Latvija) fotogrāfijas un Dirka Fissera (Vācija) grafikas. Abus neparastās izstādes autorus saista Reinas-Rūras industriālā apgabala pārvērtības, kas pēdējos gados ir piedzīvojušas daudzus atspoguļojumus gan mākslas projektos, gan presē. Latvijā, kur industrializēto vidi mūsdienās pārsvarā saista ar aizgājušajiem padomju laikiem, tiek piedāvāts redzējums uz citu industrializācijas piemēru Rietumvācijā. Abu mākslinieku -, radošais dialogs piedāvā svaigu un neierastu šī reģiona vērojumu. Daiga Kalniņa raugās uz šo cilvēka veidoto vidi, kuru pamazām aizvien vairāk pārņem kultūras un dabas biezoknis, ar latvietes, dabas bērna acīm. Viņas dokumentālos uzņēmumus papildina dīsburgieša Dirka Fissera grafīkas. Viņa grafikas spēlējas ar dažādajiem, cilvēka realitātes uztveres veidiem. Dirku Fisseru interesē cilvēka daba. Viņš savos darbos tematizē stereotipus, ironizē un apšauba klišejas, tajā pašā laikā nepiedāvājot tiešus skaidrojumus.
Izstāde ir kā dialogs starp diviem mēdijiem – fotogrāfiju un grafiku, divām kultūrām – latviešu un vācu. 2014. gada vasarā izstāde tika atvērta Dīsburgā, tādējādi atklājot vēl vienu šīs izstādes dialoga aspektu – komunikāciju starp divām Eiropas kultūras galvaspilsētām – 2010. gadā Eseni kopā ar Dīsburgu un 2014. gada Eiropas kultūras galvaspilsētu Rīgu.


Par māksliniekiem

Daiga Kalniņa (dzimusi 1966. gadā Ērgļos, Latvijā) ir žurnāliste un fotogrāfe, izcilā dokumentālās fotogrāfijas meistara Egona Spura skolniece. Ar savu fotogrāfiju sēriju “Rīgas proletāriešu rajoni 19. gs. beigas un 20. gs. sākums” E. Spuris būtiski ietekmēja fotogrāfijas attīstību Latvijā 1970. un 1980. gados. Viņš iedibināja „subjektīvā dokumenta“ fotožanru, ko savos darbos pārstāv arī Daiga Kalniņa. Viņai realitāte vienmēr ir atkarīga no subjektīvās uztveres, kas ietekmē viņas dokumentālās fotogrāfijas. Centrālo lomu tajās spēlē fotogrāfes pašas izjūtas un iespaidi.
Dirks Fissers (dzimis 1952. gadā Duisburgā, Vācijā) jau 15 gadus pievērsies mākslinieciskajai darbībai. Zīmējumos ar zīmuli viņš pievēršas cilvēkam un viņa īpatnībām. Dirka Fissera zīmējumi humora pilnā veidā atklāj, cik lielā mērā cilvēka realitātes uztvere ir atkarīga no ieradumiem, klišejām, neapzinātām asociācijām. Viņa figūras ir veidotas no vienkāršām, skaidrām formām, kas savā daudznozīmībā atklāj ļoti kompleksu saturu.
Izstādes laiks: 10.10. – 10.12.2015., pirmdiena-piektdiena: 09:00-20:00, Sestdiena: 09:00-15:30

Foto Daiga Kalniņa