Egons Spuris (1931–1990). No cikla “Rīgas 19. gadsimta un 20. gadsimta sākuma proletāriešu rajonos”. 1970–1980. Sudraba želatīna kopija. Intas Rukas dāvinājums. LNMM kolekcijaŠodien, 2019. gada 27. novembrī, Latvijas Nacionālais mākslas muzejs kopā ar advokātu biroju “Ellex Kļaviņš” iepazīstināja ar jaunu izglītojošu video projektu “Viena fotogrāfa stāsts”.
“Viena fotogrāfa stāsts” ir turpinājums Latvijas Nacionālā mākslas muzeja (LNMM) un advokātu biroja “Ellex Kļaviņš” partnerībā īstenotam sadarbības projektam, kas 2017. gadā uzsākts kā iniciatīva “Vienas gleznas stāsts” un ieguvis saturisku paplašinājumu.
8 video mini-sērijās skatītāji varēs uzzināt vairāk par 20. gadsimta otrās puses un 21. gadsimta mākslas fotogrāfijām, kas iekļautas muzeja pastāvīgajā ekspozīcijā, un to autoriem. LNMM fotogrāfijas kolekcija koncentrējas uz to meistaru darbiem, kuru vārdi kļuva plaši pazīstami 80. gados un jo īpaši 90. gados – pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas.
Latvijas Nacionālā mākslas muzeja direktore Māra Lāce: “Divus gadu atpakaļ ar advokātu biroju “Ellex Kļaviņš” mēs strādājām pie projekta “Vienas gleznas stāsts”, kur paši mākslinieki stāstīja par savām gleznām, par saviem darbiem muzeja ekspozīcijā. Šī veiksmīgā sadarbība turpinās, un, pateicoties manai kolēģei Elitai Ansonei, radās ideja, ka mums ir jāatspoguļo fotogrāfu darbs. Kāpēc fotogrāfu? Tāpēc, ka tieši pēdējos desmit gados, it sevišķi pēdējos pāris gados, LNMM ļoti mērķtiecīgi vērsis uzmanību fotokolekcijas papildināšanai. Jāatzīmē, ka LNMM vēsturiski fotokolekcija netika veidota. Pēdējā laikā arī retrospektīvā skatījumā vienu pēc otra apzinām fotogrāfu sniegumu, mēģinām veidot fotogrāfiju komplektus un izvietot tos ekspozīcijā. Tādēļ kolēģes izteiktais priekšlikums man šķita ļoti vērā ņemams, un mēs pievērsāmies nedaudz citiem stāstiem – tā tapa “Viena fotogrāfa stāsts”.”
““Fotogrāfija nav tikai labās rokas rādītājpirksts, nospiests par kādu centimetru uz leju. Fotogrāfija ir domāšana.” Ar šādu atziņu vienā no video sižetiem dalās fotogrāfijas vecmeistars Gunārs Janaitis. Jaunās “Viena fotogrāfa stāsta” sērijas atklāj astoņus aizraujošus stāstus par cilvēkiem, kuri ar patiesu kaislību nodevušies lietai, par ko deg – fotogrāfijai. Šīs sarunas ikvienu rosina domāt, izzināt, atklāt un saskatīt vairāk nekā iespējams, vien īsu brīdi uzmetot acu skatienu darbiem. Tās vēstī par laiku un cilvēkiem, kas to veidojuši. Šis ir jau trešais “Ellex Kļaviņš” sadarbības projekts ar Mākslas muzeju. Ja pirmie divi ar nosaukumu “Vienas gleznas stāsts” pievērsās atsevišķu spilgtu latviešu glezniecības piemēru pētīšanai, tad šogad vēlamies īpaši izcelt tās vērtības, kas rodamas fotogrāfijas žanrā. Es ceru, ka “Viena fotogrāfa stāsts” ne tikai veicinās interesi par šo muzeja ekspozīcijas daļu, bet arī kalpos kā iedvesmojošs impulss tālākam izziņas ceļojumam mākslas pasaulē,” saka advokātu biroja “Ellex Kļaviņš” vadošā partnere Līga Mervina.
“LNMM pievienojās fotogrāfijas “mākslas pasaulei” tikai nesen, kad savā krājumā sāka iekļaut fotogrāfijas. Pamatu muzeja fotogrāfijas kolekcijai lika Intas Rukas dāvinājums 2009.–2010. gadā. Tā bija apjomīga Egona Spura darbu izlase. Desmit gadu laikā 20. gadsimta otrās puses – 21. gadsimta kolekcijā notikusi mērķtiecīga fotogrāfiju grupas veidošana, kas, lai arī vēl ir tapšanas procesā, no 2016. gada, kad muzejs atvērās pēc rekonstrukcijas, tika iekļauta LNMM pastāvīgajā ekspozīcijā,” skaidro LNMM Kolekciju un zinātniskās izpētes nodaļas ARSENĀLS vadītāja (20. gs. 2. puse – 21. gs.) Dr. art. Elita Ansone.
Fotogrāfs Gunārs Binde pauž: “Projekts “Viena fotogrāfa stāsts” palīdz savest kopā mākslas baudītāju ar tās radītāju. Video stāsti ļauj skatītājam gan vērot autora darbus, gan pietuvināties mākslas darba tapšanas procesam. Šie video, kuros mākslinieks stāsta par saviem darbiem, arī man sniedz iespēju apmeklēt muzeju ne tikai kā vienkāršam ekspozīcijas skatītājam, bet kā līdzradītājam.”
Projekta dalībnieks, fotogrāfs Andrejs Grants papildina: “Tas ir aizkustinoši, ka esam kļuvuši par vēstnešiem no pagājušā gadsimta un tāpēc, ka fotogrāfija ir dokumentējošs medijs, kas vēsta par to, ko pieraduši saukt par realitāti. Lielā mērā tā arī ir – nofotografēts, tātad, tas tā ir bijis. Turklāt dzīvam esot nonākt muzejā – tas ir liels gods, pat greznība. Jaunā paaudze, kas vairāk ir mērķauditorija šim LNMM projektam, prasa modernās komunikācijas formas, un muzejs iet šo ceļu. Tehnoloģija ies uz priekšu un izaicinājumi. Manuprāt, tieši izaicinājumi ir ārkārtīgi interesanti. Ir ļoti vērtīgi nākt tuvāk jaunatnei, kas uz vēsturi un realitāti drusciņ citādi skatās, un runāt viņiem saprotamā valodā.”
Lai raksturotu 20. gadsimta otrās puses un 21. gadsimta sākuma periodu Latvijas mākslas fotogrāfijā, izglītojošam video projektam “Viena fotogrāfa stāsts” izvēlēti astoņi autori un viņu LNMM ekspozīcijā pārstāvētie darbi. Ar personīgiem stāstiem par fotouzņēmumu tapšanas vēsturi, to radīšanas laiku, idejām, tematiskajām līnijām un tēliem iepazīstina paši mākslinieki – Gunārs Binde (1933), Gunārs Janaitis (1934), Māra Brašmane (1944), Andrejs Grants (1955), Gvido Kajons (1955) un Inta Ruka (1958). Egona Spura (1931–1990) darbus komentē fotogrāfa dēls Egīls Spuris un tuvs draugs Andrejs Grants. Savukārt ieskatu Zentas Dzividzinskas (1944–2011) daiļradē sniedz fotomākslinieces meita Alise Tīfentāle un ģimenes draugs, gleznotāja Laima Eglīte.
“Viena fotogrāfa stāsts” video latviešu, krievu un angļu valodā ikvienam interesentam ir pieejams muzeja mājas lapā www.lnmm.lv, LNMM mobilajā lietotnē, “YouTube” kanālā, Facebook lapā, kā arī interneta ziņu portālā “Delfi”.
No 2020. gada janvāra “Viena fotogrāfa stāsta” ietvaros Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā norisināsies radošas tikšanās ar projektā iesaistītajiem autoriem.
Projekta “Viena fotogrāfa stāsts” video:

LV: www.youtube.com/watch?v=GrjhK8xVL5k&list=PLF3pe7aRmkQzY5TQkOMIl9M6fqoV--KEy
RU: www.youtube.com/watch?v=TfSCiypY_BA&list=PLF3pe7aRmkQxH-AoqJ6c87WeBul47a4w_
EN: www.youtube.com/watch?v=6RE3iStMvks&list=PLF3pe7aRmkQxwcLDsWvUXiDa3XB9HspMK

Gunārs Binde (1933). Meitene ar krustiņu. Sarmīte Sīle. 1963. Arhīva papīrs, inkjet druka. LNMM kolekcija

Gunārs Janaitis (1934). Fotogrāfs Egons Spuris. 20. gs. 60. gadu 2. puse. Arhīva papīrs, inkjet druka. LNMM kolekcija

Inta Ruka (1958). Iveta Tavare, Emma Stebere, Inta Ruka, Elmārs Garais, Vilis Lesnieks, Daina Tavare. No kolekcijas “Mani lauku ļaudis”. 1985. Sudraba želatīna kopija. LNMM kolekcija

Māra Brašmane (1944). Ļeņina iela aiz Dzirnavu ielas krustojuma. 1972. gada augusts. Sudraba želatīna kopija. Topošā Latvijas Laikmetīgā mākslas muzeja kolekcija

Zenta Dzividzinska (1944–2011). No cikla “Māja upes krastā”. 1965. Sudraba želatīna kopija. Topošā Latvijas Laikmetīgā mākslas muzeja kolekcija

Gvido Kajons (1955). Karstā maize. No cikla “Tēma 011”. 1980–1990. Sudraba želatīna kopija. Gvido Kajona dāvinājums. LNMM kolekcija