Ziņu aģentūra BNA LATVIA, sadarbībā ar Latvijas nacionālo biznesa portālu BIZNESS.LV, uzsāk akciju Latvijas biznesa atbalstam, kuras ietvaros tiks veidots fotoalbums "Bizness Latvijā". Albums plānots kā šī brīža biznesa vides dažādības atspoguļojums vizuālā formātā - fotogrāfijās.

Albums ne tikai vienkopus atainos dažādu biznesa uzņēmumus, bet arī kalpos kā pagātnes liecība nākamajām paaudzēm. Bieži vien vārdos izteiktie apraksti un vērtējumi ir subjektīvi un neataino patieso situāciju. Turpretī fotogrāfijās redzamās detaļas rada vienotu iespaidu, ko pēc tam katrs skatītājs var interpretēt, izdarot savus secinājumus un iegūstot pilnīgu priekšstatu. Albumu "Bizness Latvijā" plānots izdot regulāri - ik pēc diviem gadiem.

Projektā iesaistīties piekrituši jau vairāki profesionāli fotogrāfi, tādējādi nodrošinot albuma satura kvalitāti. Arī pašiem uzņēmumiem tiks dota iespēja piedalīties sava uzņēmuma tēla veidošanā, informējot par uzņēmuma simboliem, norādot uz ēkām, personībām, procesiem, kas vistiešāk raksturo katra uzņēmuma darbību.

Daļa no albumā iekļautajām fotogrāfijām tiks eksponēta arī izstādē, kuras atklāšanā plašāka sabiedrība tiks iepazīstināta ar albumu un vienlaikus ar Latvijas biznesa vides atspoguļojumu kopumā.

"Uzņēmuma līdzdalība šī albuma tapšanā spēs atstāt paliekošu vērtību Latvijas biznesa vēstures lappusēs. Tādējādi iespējams nodrošināt ne tikai tūlītēju reklāmu, bet arī apliecināt to, ka konkrētais uzņēmums ir neatņemama Latvijas biznesa vides sastāvdaļa, ar kuru pārējiem jārēķinās," norāda ziņu aģentūras BNA LATVIA redaktore Laura Rence.

Pašlaik aktīvi norit pieteikšanās dalībai fotoalbuma "Bizness Latvijā" satura veidošanā un to plānots laist apgrozībā jau nākamā gada sākumā.