Otrdien, 23. septembrī, plkst. 16:00 Kuldīgas domes priekšsēdētāja Inga Bērziņa Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskolā (Pētera ielā 5) atklāja profesionālās izglītības programmu "Vizuālās saziņas līdzekļu māksla - Foto dizains". Kā informē Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskolas direktores vietniece Ina Ozola, jauniešu grupa jaunajā programmā ir jau nokomplektēta.

Šīs vidusskolas vecuma jauniešiem domātās programmas mērķis ir sekmēt radošas, emocionāli un intelektuāli izglītotas personības veidošanos, kurai māksla ir viens no daudziem veidiem, kā izprast sevi un pasauli, otrs mērķis - sekmēt Kuldīgas jauniešu interesi turpināt izglītības apguvi augstākās profesionālās mākslas izglītības iestādēs.

1374 stundu programma, kas sadalīta trīs mācību gadu kursos, paredz iegūt zināšanas foto kompozīcijā, foto vēsturē un foto tehnikas pamatos. Šo zinību apguvei vidusskolas vadība piesaistījusi profesionālu fotogrāfu Māri Grīnbergu. Vēl programmas ietvaros jaunieši mācīsies zīmēšanu pie skolotājas Annas Orniņas, gleznošanu pie pedagoga Egila Ozoliņa, veidošanu pie Danutas Sīles. Programmā ietvertas arī foto prakses, praktiskas nodarbības digitālās foto pēcapstrādē un mācību prakse - plenērs.

Programma izveidota un licencēta pēc Kuldīgas pilsētas domes un Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskolas iniciatīvas. Kā jau ziņots, Kuldīgas dome Kuldīgu vēlas veidot par jaunrades pilsētu. Un pirmais solis šī mērķa sasniegšanā ir licencētā profesionālās izglītības programma "Vizuālās saziņas līdzekļu māksla - Foto dizains". Kuldīgas pilsētas attīstības programmas Finanšu plānā paredzēts, ka laika periodā līdz 2010. gadam, piesaistot struktūrfondu naudu Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programmā tiks īstenots projekts "Kuldīgas mākslas skolas rekonstrukcija un darbības uzlabošana". Veicot rekonstrukciju un jumta stāva izbūvi vienā no Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskolas ēkām, tiks ierīkotas piemērotas telpas mākslas darbnīcām.