Wilma Hurskainen MantinieceNo 3. februāra līdz 27. februārim Latvijas Fotogrāfijas muzejā apskatāma starptautiska izstāde "Bērnības atmiņu pārskatīšana", kurā ietverti piecu fotogrāfu - Ilzes Vanagas un Laura Nagliņa (Latvija), Vilmas Hurskainenas (Somija), Irinas Ruzinas (Ukraina) un Annas Blokas (Krievija) - darbi. Izstādes kuratore ir mākslas zinātniece Anda Boluža. Ekspozīciju atbalstījusi Latvijas Republikas vēstniecība Krievijā, Somijas vēstniecība Latvijā un Ukrainas vēstniecība Latvijā.
 
Ilze Vanaga. Fotogrāfija no sērijas "Childhood is like a loaded gun" (tulk. no angļu valodas: "Bērnība ir kā pielādēts ierocis"); 2009
Ilzes Vanagas sērijas "Childhood is like a loaded gun" (tulk. no angļu valodas: "Bērnība ir kā pielādēts ierocis") darbos redzama brāļa mazā meita Katrīna, kura tagad mēdz valkāt pašas Ilzes bērnības dienu kleitas. Vilmai Hurskainenai atmiņas bijušas noderīgas, lai fotosērijā "No Name" (tulk. no angļu valodas: "Nav nosaukuma") atdarinātu ainas, kas piedzīvotas bērnībā, un atainotu vien savā pieredzē rodamus tēlus. Portrets kā divu cilvēku - fotogrāfa un modeļa, tēva un dēla - attiecību nospiedums raksturo Laura Nagliņa sēriju "DAD". Irina Ruzina rāda bērnību kā pasauli, kurā netrūkst iracionālā, nezināmā un neizskaidrojamā. Portretos viņa fiksējusi bērnu izteiksmīgo acu skatu, viņiem saskatoties, veroties caur atslēgas caurumu vai lūkojoties tālumā. Anna Bloka atmiņām pēdas dzen, pievēršoties bērnudārza vai rotaļu laukumu fiksēšanai. Izmantojot neierastu fotokopēšanas tehniku, autore attēlā ievieš abstrakciju, lai uzsvērtu vēstījuma personisko raksturu un akcentētu savdabīgo pasaules uztveri, ko sevī apjautusi vēl mazotnē. Katram no autoriem atmiņas par bērnu dienām noderējušas kā materiāls jaunu fotoattēlu radīšanai.

Izstādes atklāšana ceturtdien, 3. februārī plkst. 18.00! Gaidīsim Jūs!
Atbalstītāji: Latvijas Republikas vēstniecība Krievijā, Somijas vēstniecība Latvijā un Ukrainas vēstniecība Latvijā.