Imants Gross BĀRTA 1130. aprīlī Latvijas Fotogrāfijas muzejs atklās Zviedrijā dzimušā latviešu fotogrāfa Imanta Grosa izstādi "Bārta". Šis ir viens no pirmajiem festivāla "Rīgas Fotomēnesis" 2015. gada sarakstā iekļautajiem pasākumiem.
Izstādītā fotosērija tapusi laikā no 2012. gada pavasara līdz 2013. gada vasarai, autoram dodoties uz ciemu – Bārtu –, kurā dzīvojis un savu fotodarbnīcu vadījis viņa vectēvs Miķelis Gross un piedzimis autora tēvs Modris Gross. Šis fotoprojekts ir ne tikai privāta dokumentācija, kas veltīta nekad nesatiktajam vectēvam, bet arī laikmeta liecība par Bārtu un tās iedzīvotājiem.


Autors stāsta: "Bārta, tāpat kā daudzi citi mazi ciemati Latvijas reģionos, ik gadu zaudē iedzīvotājus. Šodien tur dzīvo vairs tikai ap 700 cilvēku – tie, kas vēl nav pārcēlušies uz pilsētām vai devušies uz ārzemēm labākas iztikas meklējumos. Vecie mirst, kamēr jaunie dzimst arvien mazāk. Vietējā skoliņā katru gadu paliek arvien mazāk skolēnu, un klases tiek apvienotas. Jauniešiem nepietiek ne darba, ne izklaides iespēju. Dzelzceļš, kas savā laikā izkonkurēja mana vectēva nodibināto autobusa satiksmi pa reģionu, ir sen likvidēts. Ciematā nav citu publisko tikšanās vietu kā vien bibliotēka, kultūras nams, mazais muzejs un vietējais veikals. Restorāna vai kafejnīcas nav." Tomēr Imants Gross atzīmē citas sabiedriskās aktivitātes: "Tiek spēlēts basketbols, teātris, darbojās folkloras ansambļi, Grobiņas pašvaldībā norit aktīva politiskā darbība, kā arī daudzas citas iniciatīvas. Tas viss veido noteiktu dzīves kvalitāti, kas stipri atšķiras no dzīves Rīgā vai kādā citā pilsētā."
Autors minētajā laika posmā apmeklējis Bārtu aptuveni 15 reizes. "Šajā laikā esmu saticis un iepazinis Bārtas iedzīvotājus un atradis vairākas manā kolekcijā vēl nebijušas vectēva fotogrāfijas. Esmu rīkojis arī vectēva uzņemto fotogrāfiju izstādi Bārtas muzejā." Imants Gross norāda, ka senie fotouzņēmumi un viņa stāstījums par kādreizējo Bārtas fotogrāfu Miķeli Grosu palīdzēja viņam iegūt Bārtas iedzīvotāju uzticību. Autors spējis pietuvoties viņu ikdienas dzīvei un kļuvis par gaidītu viesi iesvētībās un sudrabkāzās, fotografējis skolēnu gaitas, kā arī piedalījies medībās un citos pasākumos. Projekta ietvaros kopā ir uzņemti aptuveni 5000 fotokadri, no kuriem ap 70 izlikti apskatei izstādē "Bārta" Latvijas Fotogrāfijas muzejā.
Imants Gross dzimis 1953. gadā Vērmlandē, Zviedrijā, un šobrīd dzīvo un strādā Rīgā. Fotogrāfa profesionālā karjera saistīta ar starptautiskajām attiecībām, diplomātiju un politisko darbību Skandināvijas un Baltijas jūras reģiona valstīs, kā arī citās Eiropas Savienības dalībvalstīs un Āfrikā. Izstādes autors atzīmē, ka nodarbojas ar amatierfotogrāfiju 45 gadus. Savas zināšanas papildinājis radošajās darbnīcās Vācijā, Zviedrijā, kā arī zviedru fotogrāfa J.H. Engstroma vadītajā "Atelier Smedsby" Parīzē, un Starptautiskās Fotogrāfijas vasaras skolas (ISSP) organizētajās darbnīcās Latvijā. Kopš 1988. gada Imants Gross piedalās autoru grupu izstādēs. 2010. gadā tika atklāta viņa pirmā personālizstāde "Ūdens..."

IZSTĀDES ATKLĀŠANA PAREDZĒTA 30. APRĪLĪ PLKST. 17.00 LATVIJAS FOTOGRĀFIJAS MUZEJĀ, MĀRSTAĻU IELĀ 8, VECRĪGĀ
Autors pateicas Latvijas Mairai Dudarevai un Latvijas Fotogrāfijas muzejam par radīto iespēju organizēt izstādi, J.H. Engstromam par palīdzību ar sērijas atlasi un Aivaram Purmalim, "Fine Art Print", par darbu izdruku un Bārtas muzeja vadītājai Dinai Kundziņai. Izstādi informatīvi atbalsta "Rīgas Fotomēnesis".