Vasaras FotoplenērsFotoAkadēmija pirmo reizi piedāvā Vasaras Fotoplenēru jauniešiem nedēļas garumā, kura laikā tiks sniegtas gan praktiskās, gan arī teorētiskās zināšanas.

Fotoplenēru apmeklēt aicināti vidusskolas vecuma jaunieši, gan ar priekšzināšanām fotogrāfijas jomā, gan arī bez. Kursa mērķis ir ieskicēt fotogrāfijas attīstību no pašiem tās pirmssākumiem līdz digitālajai fotogrāfijai, apgūt fotoaparātu tehnisko uzbūvi un eksponēšanas pamatus, fotogrāfiju digitālo pēcapstrādi, kā arī iepazīties ar dažādiem fotogrāfijas žanriem, aplūkot kompozīcijas pamatus fotogrāfijā u.c. Katru dienu ir paredzēta praktiskā darbošanās plenērā un fotogrāfiju analīze.

"Mūsdienās fotogrāfija ir kļuvusi par sociālu rituālu. Ja notiek kāds ievērības cienīgs pasākums, ir grūti atrast kādu, kas nefotografē. Bildē visi – ar nopietnām kamerām, ar telefoniem. Tomēr galvenais vienmēr – kāds ir rezultāts? Šis jautājums ir tik pat svarīgs, kā slēdža nospiešanas brīdis", saka kursa pasniedzēja Gunta Andersone un aicina iegūt iespējami labāko un efektīgāko attēlu, kādu vien konkrētā kamera spēj tehniski nodrošināt.

Gunta Andersone fotogrāfiju mācījusies Ogres fotostudijā pie Egona Spura. 20. gs. deviņdesmitajos strādājusi presē. Paralēli tam vadījusi jauniešu foto pulciņu Rīgas jauno tehniķu stacijā, vēlāk Tehniskās jaunrades namā "ANNAS 2". Līdz 2012 gadam vadījusi fotogrāfijas programmu Latvijas kultūras koledžā, lasījusi lekcijas studentiem.

Piedalījusies izstādēs: 2002.g. fotoizstāde "Tepat, aiz loga" Latvijas Dabas muzejā ar LKKF atbalstu; 2004. g. kopā ar A.Gulbe, A.Grosšteins "36 kadri Alberta ielā 1"; 2007. g. kopā ar K.Kalns, H.Liepiņš "Aiz stūra" Andrejsalā, Metināšanas darbnīcā.

Kursā paredzētas 5 nodarbības. Kurss latviešu valodā notiks pirmdien, otrdien, trešdien, ceturtdien, piektdien, no 12.08. – 16.08.2013., 10:30 – 16:30, bet kurss krievu valodā, sākot no 19.08. – 23.08.2013., 10:30 – 16:30. Dalības maksa par visu kursu – 149 LVL. Pēc kursa beigšanas dalībnieki saņem apliecības. Nodarbības notiks FotoAkadēmijā, Dzirnavu ielā 20 un tuvējos Rīgas parkos.

FotoAkadēmijas foto kursi ir orientēti uz klausītājiem ar atšķirīgu sagatavotības līmeni. Šeit profesionāli fotogrāfi palīdz apgūt teorētiskos aspektus, sniedzot iespēju pārskatīt un papildināt savus priekšstatus par gaismu, krāsu, kompozīciju un žanru. Viņi atklāj savus meistarības noslēpumus, novērtē klausītāju darbus un dod padomus, kā atrast savu, neatkārtojamu ceļu fotogrāfijas pasaulē. Nodarbības pašā Rīgas centrā. Grupās ne vairāk kā 12 cilvēki.