LKK Karjeras dienaJau kopš 2006. gada Latvijas Kultūras akadēmijas Latvijas Kultūras koledžā (LKA LKK) ir pieejama pirmā līmeņa augstākās izglītības programma "Mākslas institūciju pārvaldība ar ievirzi fotogrāfijā". Šī ir Latvijā vecākā augstākās izglītības programma fotogrāfijā. No 21. jūlija līdz 1. augustam notiks reflektantu uzņemšana šajā un citās LKA LKK studiju programmās.

Savā 175 gadu pastāvēšanā fotogrāfija ir kļuvusi par komplicētu un sazarotu nozari. Tajā ekonomiskie procesi notiek gan uz komerciāliem noteikumiem, kā jebkurā citā preču/pakalpojumu tirgū, gan arī balstoties uz kultūrekonomikas finanšu instrumentu lietošanas rēķina. Laikā, kad prese patērē arvien vairāk tā saucamo "acu liecinieku" fotogrāfiju, samazinās darbs profesionāliem amatniekiem. Tajā pašā laikā pieaug pieprasījums pēc vizuālā materiāla ar augstvērtīgu komunikatīvo spēju. Šāda materiāla veidošanai nepieciesamas visai noteiktas vadības un uzņēmējdarbības kompetences, lai varētu veiksmīgi vadīt komandu, kā arī visai noteiktas spējas konstruēt jēgpilnu vizuālo materiālu. Šādas iemaņas nepieciešams apgūt, ko arī piedāvā LKA LKK studiju programma "Mākslas institūciju pārvaldība ar ievirzi fotografijā".

Lai pilnībā izprastu šīs programmas nozīmi, ir jāizprot fotogrāfijas nozares struktūra. Lielākoties sabiedrībā pastāv maldīgs stereotips, ka fotogrāfijas izglītībā augstākais sasniegums ir fotogrāfa amata apgūšana, tomēr tas tā nav. Fotogrāfam – amatniekam nav vajdzības pēc vadības kompetences un noteiktas izpratnes par komunikāciju zinībām, semiotiku, mākslas un kultūras procesiem sabiedrībā kopumā. Šādas kompetences nepieciešamas foto-producentam – uzņēmējam, kurš vēlas veiksmīgi veidot savu darbību nozarē. Pastāv vēl tādi amati kā fotoredaktors, kurators un kritiķis. Mākslas tirgū funkcionē galeristi un aģenti, pārstāvot noteiktus autorus. Uz fotogrāfiskā attēla pamata šodien ir iespējams veidot veselas komunikatīvās sistēmas publicitātes nodrošināšanai. Fotogrāfija Latvijā ir arī nozare, kurā pietrūkst zinātniski-pētnieciskā personāla. Visā šajā pienākumu daudzveidībā kā pirmais solis var kalpot tieši studiju programma LKA LKK fotogrāfijas specializācijā.

Latvijas nesakārtotajā izglītības sistēmā noteiktu ietekmi atstāj arī koledžu un pirmā līmeņa augstakās izglītības statuss. Eiropas un pat kaimiņvalstu praksē koledža nodrošina profesionālā bakalaura grādu. Šādu izglītības līmeni LKA LKK ir gatava nodrošināt jau šodien. Koledžas absolventi pēc kredītpunktu pielīdzināšanas ir spējuši startēt maģistrantūras studijās ārzemēs. Šī faktiski profesionālā bakalaura grādam atbilstošā studiju programma ir apliecinājums ne tikai izglītības kopējam līmenim, bet arī tam, ka studiju ietvarā studējošie apgūst parktiskās iemaņas gan studiju procesā, gan arī praksē.

Vairāk par studiju iespējām: http://www.kulturaskoledza.lv/jindex.php