No 11. februāra Latvijas fotogrāfijas muzeja patstāvīgās ekspozīcijas telpā apskatei izliktas aptuveni divdesmit kāzu fotogrāfijas, kas uzņemtas 20. gadsimta 20. un 30. gados Strenčos. Lai arī attēlos redzami gan kāzu viesi un pat iemīļotie dzīvnieki, kas iekļauti svētku kopbildē, notikuma svinīgais un nopietnais raksturs visuzskatāmāk jaušams jaunā vīra un sievas sejās un pozās. Fotogrāfijās vērojama arī tā laika mode - līgavu baltās kleitas, miršu vainadziņi un garie plīvuri.